0
Kurv

Feature

Monteringsassistenten

Med den indbyggede Monteringsassistent kan du spare endnu mere tid når du bruger PCSCHEMATIC Automation og Automation Service ved montering af alle typer tavler og styringer. Monteringsassistenten er en integreret funktion i Automation og Automation service, som på en enkel måde guider dig gennem monteringen, så det automatisk fremhæves hvad du nu skal montere. Læs mere…

Kun for netversioner

Fleksibel deling af net licensnøgler samt udlån af licenser Administratorstyring

Revisionsstyring, passwords, tekstoversætter, OLE objekter og applikationer

Revisionsstyring og revisionsskyer Passwordbeskyttelse af projekter Oversættelse af tekster på projekt sider Håndtering af OLE objekter og billeder OLE automation: Lav dine egne scripts og applikationer til Automation (fuld dokumentation tilgængelig) “Scripting engine” til udførelse af scripts

Husinstallation

Import/Eksport af DWG/DXF filer (medlem af Open Design Alliance) Tegning med højdekote vises i 2D eller isometrisk Detailtegninger (understyklister / samlingstegninger) Sider med tavlelayout og grundplaner Tegning i lag Målsætningsfunktioner Bestyk en tavle, og få den tegnet automatisk Tilbudsgivning via integration med CalWin (eksternt link) Enstregsskemaer tegnes automatisk ud fra tavledesign Komplet tavledokumentation med varmetabsberegning (Panelbuilder):…

PLC

PLC oversigtssymboler Automatisk PLC I/O adressering Automatisk opdaterede krydshenvisninger mellem PLC symboler Import/Eksport PLC I/O filer til/fra diagrammer – f.eks. via Excel regneark Åben for integration med PLC konfigureringsprogrammer – f.eks. til Siemens TIA konfigurator Se PLC videoer på vores YouTube kanal

Tegningshoveder, lister, import/eksport

Automatisk listeopdatering: Af indholdsfortegnelser, styklister, komponentlister, klemlister, kabellister, PLClister, forbindelseslister, lister til labelark mm. Alle lister kan defineres frit Excel/XML/tekst filer kan eksporteres for de nævnte lister Eksport af ledningsnumre Tegningshoveder og alle typer projektsider kan defineres frit – og kan udskiftes på projektniveau Automatisk generering af grafiske klem-, kabel- og forbindelsesplaner Udskriv labels via…

Tegnefunktioner

Let at lære programmet – samt let at oprette og vedligeholde dokumentationen Eksisterende dokumentation genbruges intelligent Automatisk navngivning af alle typer symboler Håndtering af undernavne på symboler – med individuelle referencer Mulighed for automatisk navngivning og opdatering af symboler efter side/strømveje Slutte/brydekors eller kontaktspejle med krydsreferencer – klik og hop til komponentens symboler Udskift symbol…

Databaser, komponenter og symboler

Databaser fra de førende komponentleverandører oprettet specielt til PCSCHEMATIC. Alle komponenterne har tilknyttet både elektriske og mekaniske symboler Komponentguide til hurtig og effektiv oprettelse af egne komponenter med tilknyttede symboler Unik, tidssparende arbejdsgang for komponenter fra database og Symbol Pickmenuer: Klik og placér et symbol for en komponent på en diagramside – og varedata følger automatisk med!…

Referencebetegnelser, skabeloner, deltegninger, projektgenerering …

Oprettelse og håndtering af referencebetegnelser på komponent-, område-, side- og projektniveau (funktions-, placerings- og produktaspekter) – iht. IEC 81346, KKS eller brugerdefinerede standarder Intelligent håndtering af referencebetegnelser ved f.eks. ændringer, kopiering og sammensætning af sider og projekter Projekt-, side- og listeskabeloner – lige til at trække ind i projekterne Deltegninger med tilknyttede varedata – lige…

Overblik og navigation

Projektorienteret: Alle dele af dokumentationen er samlet i én fil – diagrammer, mekaniske layouts, kapitelforsider, lister, indholdsfortegnelser osv. Udvidet Stifinder vindue: Til let navigation mellem projektsider og projekter, samt til at finde komponenter og symboler mm på projektsiderne Netnavigator til hurtig navigation gennem potentialer Krydsreferencer oprettes og opdateres automatisk for alle typer af komponenter: Klik…