• Oprettelse og håndtering af referencebetegnelser på komponent-, område-, side- og projektniveau (funktions-, placerings- og produktaspekter) – iht. IEC 81346, KKS eller brugerdefinerede standarder
  • Intelligent håndtering af referencebetegnelser ved f.eks. ændringer, kopiering og sammensætning af sider og projekter
  • Projekt-, side- og listeskabeloner – lige til at trække ind i projekterne
  • Deltegninger med tilknyttede varedata – lige til at trække ind i projekterne. Muligt at vælge mellem forskellige sæt af modeldata for komponenterne i hver enkelt deltegning
  • Modul- og Model Baseret drag’n draw: Opret hele projekter ved blot at trække sider, deltegninger, lister og delprojekter ind
  • Automatisk projektgenerering via projektdefinitionsfil – f.eks. via Excel (”Autodiagrammering”)
  • Automatisk projektgenerering ud fra optioner
  • Panelrouter til automatisk routning i ledningskanaler – se video
  • Monteringsassistent til overblik over- og styring af montering af komponenter og ledninger