Når Ove Larsen og Kirsten Holst hjælper fagfolk med at spare tid med el-dokumentationen, bliver de fleste af dem overraskede. De kan nemlig vinde rigtig meget tid ved blot at oprette intelligente deltegninger for de kredsløb, de bruger hver eneste dag. Herefter slipper de næsten for at tegne.

”Når du tegner el-dokumentation, tegner du typisk de samme 20-30 delkredsløb, men i forskellige kombinationer. Disse delkredsløb får så tilknyttet forskellige sæt af varedata, alt efter hvilke fysiske komponenter, de enkelte symboler repræsenterer i de tegnede delkredsløb,” siger Ove Larsen, udviklingschef og medejer af PCSCHEMATIC A/S.


”Derfor har vi i vores program sat det sådan op, at du kan trække disse delkredsløb direkte ind på projektsiderne,” supplerer Kirsten Holst, underviser og konsulent samme sted. ”Når du trækker deltegningen ind, angiver du samtidig hvilken model af delkredsløbet, du ønsker at benytte – det vil sige hvilket sæt af varedata, som programmet skal knytte til symbolerne i den placerede deltegning. Når deltegningen er trukket ind i projektet, har du altså samtidig overført alle de nødvendige varedata, og kan bestille komponenterne med det samme.”

Sammen udgør Ove Larsen og Kirsten Holst det team, der hjælper nye og eksisterende kunder med at spare endnu mere tid med el-dokumentationen. Og her er kunderne gang på gang blevet overraskede over, hvor stor gevinsten er, når de først får oprettet de såkaldte ”intelligente deltegninger”.

Intelligente deltegninger sparer tid

”Vi har sådan set kunnet det med de intelligente deltegninger i mange år, men vi har nok formidlet det lidt forkert. Vi har fokuseret for meget på, at man også kan bruge det til at generere hele dokumentationsprojekter automatisk,” forklarer Ove Larsen. ”Men det er lidt mere nørdet i det.”

”I stedet er det vigtigt at fokusere på det, som alle brugere hurtigt kan få glæde af. Nemlig at du kan lave din dokumentation ved blot at trække deltegninger ind i projektet fra et vindue på skærmen, hvorved programmet tegner delkredsløbet på den valgte skemaside. Samtidig får symbolerne i deltegningen tildelt varedata, alt efter hvilken model af deltegningen du vælger. Deltegningen forbinder sig også automatisk til det tegnede kredsløb, f.eks. til sidens potentialer, og de anvendte symboler navngives intelligent af programmet.”

Du behøver ikke at tegne længere

”Du opnår en kæmpe tidsgevinst,” supplerer Kirsten Holst, ”ved at du kan lave hele din el-dokumentation, blot ved at trække alle de ønskede dele af dokumentationen direkte ind i projektet, hvorved programmet tegner dem for dig. Du behøver altså stort set ikke at tegne noget længere.”

”Og det er ikke kun deltegninger, du kan trække ind i det igangværende projekt. Du kan ligeledes trække hele sider ind i projektet, som f.eks. kapitelforsider, indholdsfortegnelser, alle former for lister og udfyldte skema sider. Ja, du kan endda trække andre projekter ind i projektet.”

Uhyre enkel arbejdsgang

”For virkelig at forstå omfanget af dette, er det vigtigt at forstå, at det giver en uhyre enkel og hurtig arbejdsgang. Du kan således starte et nyt projekt ved at trække et skabelonprojekt ind i Automation.

Dette projekt kan indeholde de projekt sider, som du altid har brug for, så som indholdsfortegnelser, kapitel forsider, skemasider og udvalgte liste sider. Har du herefter brug for f.eks. flere skemasider med allerede tegnede potentialer, trækker du ligeledes disse ind i projektet.

Derefter trækker du alle de ønskede delkredsløb direkte ind på projektsiderne, hvor de forbinder sig til f.eks. sidernes potentialer, mens symbolerne navngives automatisk.”

Varedata inkluderes automatisk

”Da symbolerne i deltegningerne har tilknyttede varedata,” supplerer Ove Larsen, ”opdaterer du herefter blot projektets lister, og dokumentationen er komplet. Alle lister er udfyldt med varedata, og ordreafgivelser til komponentleverandørerne er klar til at blive sendt afsted. Så enkelt kan det gøres.”

Hurtigt at afgive tilbud

Skal du afgive et tilbud på en opgave, kan du således virkelig hurtigt få et overblik over hvad komponenterne kommer til at koste dig, da dette automatisk kan tælles sammen i listerne.

Løbende oprettelse af deltegninger

”Før dette kan lade sig gøre”, siger Kirsten Holst, ”skal du selvfølgelig først oprette et bibliotek med de delkredsløb, som netop din virksomhed benytter i sine el-dokumentations projekter. Det lyder måske som en større mundfuld, men der er faktisk taget højde for det i programmet.”

”Derfor er det let at oprette deltegningerne efterhånden som de alligevel skal tegnes i el-dokumentationen. Når du først har tegnet dem én gang, kan du herefter benytte dem med forskellige sæt af model data i alle fremtidige projekter. Det er også let at oprette deltegninger ud fra eksisterende Automationsprojekter.”

Hjælp til at komme hurtigt i gang

Netop for at eksisterende- og nye brugere hurtigt skal kunne få glæde af disse muligheder, tager Ove Larsen og Kirsten Holst ud og hjælper virksomheder med at spare tid.

Med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende el-dokumentation, kan de således hjælpe med hurtigt at få oprettet det optimale sæt byggeklodser, bestående af intelligente deltegninger, modeller og projekt skabeloner.

Dette betyder samtidig at nye brugere kan komme virkelig hurtigt i gang med at oprette komplette el-dokumentations projekter.

Kun brug for én superbruger

Afslutningsvis tilføjer Ove Larsen, at den nye måde at arbejde på, i større virksomheder kan medføre at én person udpeges som ansvarlig for oprettelse af virksomhedens deltegninger, mens de øvrige fremover næsten kun behøver at dokumentere ved at trække deltegninger ind i projekter.

Samtidig opnår virksomhederne, at de altid får en ensartet, professionelt udseende dokumentation, lige meget hvilken medarbejder, der udfører den. Hvilket også gør dokumentationen lettere at læse for kollegerne.