På brugermøderne får du en gennemgang af nye funktioner og arbejdsgange i den kommende version af programmer PC Automation, PC Cablemanager & PC Cabledim.

I 2020 afholdes brugermødet for første gang “virtuelt” i respekt for COVID-19 situationen i Danmark. Vi afholder to møder henholdsvis den 27. & 28. oktober.

Brugermøderne er en vigtig del af vores udvikling og dialog med brugerne af vores programmer. Det er også din mulighed for at komme med forslag til nye funktioner, og få feedback fra programudviklerne.

PCSCHEMATIC brugermøder 2020

Grundet de særlige omstændigheder med COVID-19, afvikles der i år 2 virtuelle brugermøder. Disse afholdes den 27. og 28. oktober fra kl. 9.00-15.00.

Alle brugere af vores programmer har mulighed for at tilmelde sig vores brugermøde. Du har mulighed for at indsende forslag og feedback til os. I år vil vi gerne bede om jeres forslag inden mødet på mail brugermode2020@pcschematic.com senest den 23. oktober.

Det endelige program for dagen, samt link til GoToMeeting hvor mødet afvikles, sendes til alle tilmeldte ca. 1 uge før mødet.

Har du spørgsmål til afviklingen af mødet er du altid velkommen til at kontakte Dorthe Larsen på dorthe.larsen@pcschematic.com eller telefon 4678 8244.