Dimensionering af kabler

PCSCHEMATIC Cabledim giver dig mulighed for at optimere beregningsarbejdet ved oplægning af kabler med samlet fremføring. En tidskrævende proces, du nu kan udføre let, effektivt og sikkert. 

Programmet giver mulighed for automatisk at dimensionere kabler ud fra bl.a. kabeltype, oplægningsmetode og omgivelsestemperatur, ved en mærkespænding på 230/400 Volt. Alt hvad du skal gøre er, at tegne et enstregsdiagram over installationen, angive oplægningsmetode mm. for de enkelte kabler, samt vælge kabler og sikringer fra den medfølgende database. Herefter klarer Cabledim dimensioneringen.

Dokumentation af kortslutnings- og spændingsfaldsberegning pr. kabel

Cabledim udfører kortslutnings- og spændingsfaldsberegninger for samtlige kabler i installationen. Kablerne dimensioneres i henhold til DS/HD 60364 og kortslutningsberegningerne udføres efter DS/EN 60909.

Man kan også vælge at dimensionere efter de forenklede metoder fra DS/HD 60364 i henhold til de danske særregler i tilknytning til Anneks C. 

Dokumentationen af beregningerne inkluderes automatisk i projektet, og de dimensionerede kabler kan efterfølgende overføres til Cablemanager.

Alt hvad du skal gøre, er at tegne et enstregsdiagram over installationen, angive oplægningsmetode mm for de enkelte kabler, samt vælge kablerne fra Cabledims database. Så klarer programmet dimensioneringen.

Kabel- og motordata fra førende leverandører

I Cabledim medfølger en database med ikke produktspecifikke standardkabler, der dækker de kabeltyper, som du kan få brug for. Disse standardkabler kan benyttes til beregningerne, uanset hvilke fabrikater du ellers anvender. Benytter du kablerne fra nogle af nedenstående leverandører, får du endnu mere præcise beregninger, da disse kabler kan vælges direkte i databasen.

PC | Cabledim er naturligvis åbent for data fra alle leverandører.

Med PC | Cabledim får du:

  • Mulighed for at tegne diagrammer og vælge komponenter fra en pick-menu på samme måde som i PC | Automation
  • Kortslutningsberegninger og spændingsfaldsberegninger for samtlige kabler i installationen (i henhold til DS/HD 60364, DS/EN 60909 eller DS/HD 60364)
  • Mulighed for at vælge standardkabler samt kabler fra flere førende leverandører
  • Mulighed for at indlæse nktdoc©-projekter
  • Hjælp til at holde styr på 30% og 70% reglerne
  • Mulighed for påvisning af om der er selektivitet i installationen
  • Alle beregningerne inkluderes automatisk i projektdokumentationen

Løbende opdatering af programmet

PC | Cabledim er udviklet i samarbejde med AFRY Denmark, og bliver løbende udviklet i henhold til brugerønsker, gældende standarder og lovgivning. Det er derfor heller ikke muligt at anvende Cabledim licensen uden at betale for vedligehold.

Tilmeld dig et af vores gratis webinarer

26/11-2024: Introduktion til PC|Cabledim

Få mere at vide

PC | Cabledim – altid opdateret

PCSCHEMATIC kræver at man betaler vedligehold for at kunne anvende Cabledim. Vedligehold sikrer dig, at du altid har den seneste version af programmet. Samtidig får du adgang til branchens bedste support. Det giver den faglige sparring, der holder dig på forkant med udviklingen.

Få mere at vide
Quote icon
Kemp & Lauritzen A/S

Jeg brugte programmet til at dimensionere et projekt, som skulle laves i et af vores nabolande. Beregningen viste at der kun var et kabel, som skulle forstørres med én kabel-diameter, grundet nationale regler i det pågældende land. Så jeg stoler virkelig på programmet. Jeg ser frem til at bruge Cabledim i fremtiden og glæder mig til at følge med i udviklingen for de input man kommer med, bliver rent faktisk implementeret i programmet. 
Når man har arbejdet med Cabledim nogle gange og blevet fortrolig med det, er det meget nemt at foretage ændringer og tilpasse ens beregninger.

Thor Bjørn Vigfus Krøyer, Kemp & Lauritzen A/S