Dimensionering af kabler

PCSCHEMATIC Cabledim giver dig mulighed for at optimere beregningsarbejdet ved oplægning af kabler med samlet fremføring.
En tidskrævende proces, du nu kan udføre let, effektivt og sikkert. 

Programmet giver mulighed for automatisk at dimensionere kabler ud fra kabeltype, oplægningsmetode og omgivelsestemperatur med mere – ved en mærkespænding på 230/400 Volt. Alt hvad du skal gøre, er at tegne et enstregsskema over installationen, angive oplægningsmetode mm. for de enkelte kabler, samt vælge kabler og sikringer fra den medfølgende database. Herefter klarer PCSCHEMATIC Cabledim dimensioneringen.

Dokumentation af kortslutnings- og spændingsfaldsberegning pr kabel

PCSCHEMATIC Cabledim udfører kortslutnings- og spændingsfaldsberegninger for samtlige kabler i installationen. Kablerne dimensioneres i henhold til DS/HD 60364 og kortslutningsberegningerne udføres efter DS/EN 60909.

Man kan også vælge at dimensionere efter de forenklede metoder fra DS/HD 60364 i henhold til de danske særregler i tilknytning til Anneks C. 

Dokumentationen af beregningerne inkluderes automatisk i projektet, og beregningerne kan efterfølgende overføres til PCSCHEMATIC Cablemanager.

Alt hvad du skal gøre, er at tegne et enstregsskema over installationen, angive oplægningsmetode mm for de enkelte kabler, samt vælge selve kablerne fra Cabledims database. Så klarer programmet dimensioneringen.

Kabel- og motordata fra førende leverandører

I PCSCHEMATIC Cabledim medfølger en database med standardkabler, der dækker de kabeltyper, som du kan få brug for. Disse standardkabler kan benyttes til beregningerne, uanset hvilke fabrikater du anvender. Benytter du kablerne fra nogle af nedenstående leverandører, kan du få endnu mere præcise beregninger, da disse kabler kan vælges direkte i databasen.

PC SCHEMATIC Cabledim er naturligvis åbent for data fra alle leverandører.

Med Cabledim får du:

  • Mulighed for at tegne diagrammer og vælger komponenter på samme måde som i PCSCHEMATIC Automation
  • Kortslutningsberegninger og spændingsfaldsberegninger for samtlige kabler i installationen (i henhold til DS/HD 60364, DS/EN 60909 eller DS/HD 60364)
  • Adgang til database med informationer om standardkabler samt kabler fra de førende kabelleverandører.
  • Mulighed for at indlæse nktdoc©-projekter
  • Hjælp til at holde styr på 30% og 70% reglerne
  • Alle beregningerne inkluderes automatisk i projektet

Løbende opdatering af programmet

PCSCHEMATIC Cabledim er udviklet i samarbejde med AFRY, og bliver løbende udviklet i henhold til brugerønsker og behov. Cabledim bliver selvfølgelig også løbende tilpasset i henhold til gældende standarder og lovgivning.

Få mere at vide

PC | Cabledim – altid opdateret

PCSCHEMATIC tilbyder desuden en Vedligeholdsaftale. Den sikrer dig, at du altid har den seneste version af programmet. Samtidig får du adgang til branchens bedste support. Det giver den faglige sparring, der holder dig på forkant med udviklingen.

Få mere at vide
Quote icon
Kemp & Lauritzen A/S

Jeg brugte programmet til at dimensionere et projekt, som skulle laves i et af vores nabolande. Beregningen viste at der kun var et kabel, som skulle forstørres med én kabel-diameter, grundet nationale regler i det pågældende land. Så jeg stoler virkelig på programmet. Jeg ser frem til at bruge Cabledim i fremtiden og glæder mig til at følge med i udviklingen for de input man kommer med, bliver rent faktisk implementeret i programmet. 
Når man har arbejdet med Cabledim nogle gange og blevet fortrolig med det, er det meget nemt at foretage ændringer og tilpasse ens beregninger.

Thor Bjørn Vigfus Krøyer, Kemp & Lauritzen A/S