Styr på kabler & føringsveje


Med PCSHEMATIC Cablemanager har du – og alle andre involverede – altid styr på alle dele af kabelføringen ved anlægsprojekter. Det gælder både ved den indledende projektering, i installationsfasen og ved efterfølgende vedligehold.

PC | Cablemanager holder styr på data for samtlige kabler og føringsveje i projektet.


For hver enkelt kabel kan du fx altid se kablets dimensioner, hvor kablet starter og slutter, hvilke føringsveje kablet er oplagt i. Med import wizarden kan du hente data fra dine 3D modelleringsværktøjer, direkte ind i Cablemanager.

Når føringsvejene er defineret ved projekteringen, kan programmet vise de korteste føringsveje for kablerne, og gøre det let at fastlægge dimensionerne på føringsvejene. Endvidere bliver kabellængder beregnet automatisk hvilket gør det muligt at bestille præcis den mængde kabel, der skal bruges

Det får du med Cablemanager:

  • Styr på samtlige kabler og føringsveje
  • Automatisk beregning af fyldningsgrad ud fra den valgte oplægningsmetode
  • Advarsel når en føringsvej er overbelastet
  • 3D-overblik over føringsveje og fyldningsgrader
  • Mulighed for at importere data direkte fra Revit
  • Status på udførslen på alle kabler
  • Udskrift af arbejdssedler med konkrete opgaver
  • Beregning af spændingsfald & korrektionsfaktor
Quote icon
FLSmidth bruger PCSCHEMATIC Cablemanager til at styre og dokumentere 10-25.000 kabler pr. fabrik

”da vi stod og skulle vælge et system til vores dokumentation og styring af kabler på vores fabrikker, var det nemt at vælge Cablemanager. Systemet anvendte en terminologi som vi kendte, og muligheden for at sikre en løbende udvikling og tilpasning af systemet var til stede, lige som der er en fantastisk support omkring produktet”. 

Diana Ølsgaard fra FLSmidth


Let at se hvor nye kabler kan trækkes

Ved efterfølgende vedligeholdsopgaver er det let at finde de relevante kabler og identificere præcis hvilke føringsveje, de løber igennem.

Skal et kabel udskiftes med et større kabel, kan du få at vide, om det må trækkes gennem de samme føringsveje, eller om du skal have anvist en anden vej for fx at undgå overbelastning.

Oplev hvordan man arbejder med PC|Cablemanager

PC | Cablemanager – altid opdateret

PCSCHEMATIC tilbyder desuden en Vedligeholdsaftale. Den sikrer dig, at du altid har den seneste version af programmet. Samtidig får du adgang til branchens bedste support. Det giver den faglige sparring, der holder dig på forkant med udviklingen.

Få mere at vide