Styr på kabler & føringsveje


Med PC | Cablemanager har du – og alle andre aktører på projektet – altid styr på alle dele af kabelføringen ved bygge- og anlægsprojekter. Det gælder både ved den indledende projektering, i installationsfasen og ved efterfølgende vedligehold.

Ved at anvende Cablemanager opnår bygherre, rådgiver, konstruktør, el-installatør og andre relevante parter, et samlet overblik over projektet i alle projektets faser.

Programmet giver automatisk et fælles grundlag for dokumentationen og derved mulighed for at optimere installationer, materiale- og tidsforbrug. Alt dette danner grundlag for optimering ved efterfølgende installationsudvidelse samt drift og vedligehold.

Vi er stolte af at præsentere vores seneste film, som introducerer programmet Cablemanager.
 
Cablemanager er ikke blot et program, det er en gamechanger for alle involverede i byggeprojekter, herunder bygherrer, rådgivere, konstruktører og el-installatører. Programmet tilbyder en samlet platform, der giver et detaljeret og omfattende overblik over projektet i alle dets faser.


For hver enkelt kabel kan du fx altid se kablets dimensioner, hvor kablet starter og slutter, hvilke føringsveje kablet er oplagt i. Data importeres direkte fra fra dit 3D-program (ex. Revit), dit ECAD-program og fra dine leverandører af kabler og føringsveje.

Når føringsvejene er defineret ved projekteringen, kan programmet vise de korteste føringsveje for kablerne, og gøre det let at fastlægge dimensionerne på føringsvejene. Endvidere bliver kabellængder beregnet automatisk hvilket gør det muligt at bestille præcis den mængde kabel, der skal bruges.

Med Cablemanager kan man udskrive “pulling cards”, som gør det muligt for el-entreprenøren at vide præcis hvor mange meter kabel, der skal tages fra hvilken kabeltromle. Det optimerer tids- og materialeforbrug og sparer derved bygherre penge.

Ved efterfølgende vedligeholdsopgaver er det let at finde de relevante kabler og identificere præcis hvilke føringsveje, de løber igennem. Lige så nemt er det at finde plads til ekstra udvidelser.

Det får du med PC | Cablemanager:

  • Styr på samtlige kabler og føringsveje
  • Automatisk beregning af fyldningsgrad ud fra den valgte oplægningsmetode
  • Advarsel når en føringsvej er overbelastet af enten vægt eller den valgte fyldningsgrad
  • 3D-overblik over føringsveje og fyldningsgrader
  • Direkte integration til Revit
  • Status på udførelsen på alle kabler
  • Udskrift af arbejdssedler med konkrete opgaver
  • Beregning af spændingsfald & korrektionsfaktor

Oplev hvordan man arbejder med PC|Cablemanager

Tilmeld dig et af vores gratis webinarer

26/11-2024: Introduktion til PC|Cablemanager