Med den indbyggede Monteringsassistent kan du spare endnu mere tid når du bruger PCSCHEMATIC Automation ved montering af alle typer tavler og styringer.


Bliv guidet gennem monteringen

I PCSCHEMATIC Automation kan Monteringsassistenten guide dig gennem monteringen, så det automatisk fremhæves, hvad du nu skal montere. Du bestemmer selv hvilke retningslinjer det foregår efter, og du har hele tiden elektronisk overblik over hvor langt du er kommet.

Skulle der komme ændringer i opgaven, kan de let tilføjes, så overblikket altid bevares.


Monteringsassistenten er indbygget både i PSCHEMATIC Automation og i PCSCHEMATIC Automation Service.

Kort om Monteringsassistenten

Helt kortfattet kan man sige at Monteringsassistenten:

  • Præsenterer alle forbindelser i de elektriske diagrammer i monteringsrækkefølge
    – fx efter side, referencebetegnelse, potentiale, komponent, ledningsfarve eller ledningsnummer
  • Gør det let at bevare overblikket over monteringsprocessen: Overblik over og kontrol af monterede ledninger og komponenter
  • Gør det let at filtrere for fx bestemte typer af kabler, hydraulikslanger eller komponenter
  • Giver kvalitetskontrol: Hver eneste handling logges med brugernavn og tidsstempel
  • Gør det let at videregive ændringer i projektet til dem der skal montere
  • Gør det let at dele information om monteringsstatus