I Nodi A/S er der fokus på at optimere produktionen ved at gøre hverdagen mere digital. Det hjælper Monteringsassistenten, som er en del af PCSCHEMATIC Automation, med til.

Hos Nodi A/S udvikler og producerer de automatisk styrede valsemaskiner til stort set hele verden. Valsemaskinerne leveres til produktion af flanger fortrinsvis til ventilationsfirmaer og filterfabrikker, men også til andre typer af virksomheder.

I PCSCHEMATIC er vi glade for og stolte over samarbejdet der startede helt tilbage i 1993. Her blev PCSCHEMATIC Automation valgt som et vigtigt program og en naturlig del af arbejdsgangen i forbindelse med produktion og dokumentation af deres maskiner.

For nylig var vi på besøg hos Nodi A/S, hvor vi fik en spændende rundtur og snak med produktionschef Torben Thorhauge Sønderstgård, om deres arbejde med at optimere deres produktionslinjer.  Hos Nodi spiller Monteringsassistenten, som er en del af PCSCHEMATIC Automation, en vigtig rolle i netop den proces.

”Monteringsassistenten understøtter vores ambition om at digitalisere vores arbejdsprocesser og slippe af med papiret”

I Nodi er der fokus på at spare tid og gøre arbejdsgangene lettere og på den rejse spiller Monteringsassistenten en vigtig rolle.

Quote icon

”Ved at anvende Monteringsassistenten som en integreret del af vores proces, har vi opnået at kunne slippe af med store mængder papir i forbindelse med monteringen af vores hydrauliske slanger. Før kiggede vi på tegninger der var op til 3 meter lange, for at se, hvilke slanger der skulle sidde hvor. Det gav anledning til fejl og det var besværligt og dyrt i forhold til print og papirforbrug. I en tid hvor der er ekstra fokus på miljøet, er vi kun glade for også at kunne gøre en forskel på det område.  
Nu køre processen digitalt via skærme ved vores produktionslinjer, hvor montørerne nu let kan se hvilke slanger og fittings, der skal monteres hvor. Da vi via systemet også kan markere alle kabler med labels, er det let at identificere eventuelle fejlmontager – det kunne før, tage utrolig lang tid at identificere

Torben Thorhauge Sønderstgård, Nodi A/S

”Med monteringsassistenten skærer Nodi A/S 60% af monteringstiden, når der monteres hydrauliske slanger på deres maskiner”

Overgangen fra papir til en digital løsning har haft en meget positiv indvirkning på tidsforbruget. Før i tiden tog det ca. en arbejdsuge at montere alle de hydrauliske slanger på en maskine. Den proces er nu reduceret til kun 2 dage. 

Quote icon

”At bruge systemet til hydrauliske slanger, var slet ikke et ”scenarie” vi havde tænkt over, da vi lavede programmet. Det var tænkt til ledninger og komponenter, men det er fantastisk at opleve at vores kunder er kreative på den måde, og styrker vores tro på at programmet kan været med til at optimere mange dele af monteringsarbejdet”

Dorthe Larsen, PCSCHEMATIC

”Monteringsassistenten er med til at optimere vores produktion og støtter vores ambition om en mere digital hverdag”

Brugen af Monteringsassistenten har åbnet øjnene for, hvordan man med et fokus på digitalisering kan optimere processer og skabe en bedre og mere effektiv hverdag, hvor der også registreres færre fejl og en øget kundetilfredshed.

Det er nemlig ikke kun i produktionen at den digitale tilgang gør hverdagen lettere og mere effektiv. Langt størstedelen af Nodi’s maskiner sendes til udlandet, og her er den løbende support og fejlfinding blevet meget lettere at udføre, da alle komponenter nu er markeret og registreret i Automation. Med et par billeder fra kunden kan supportteamet relativt enkelt identificere fejlen og guide kunden til en løsning af problemet.

”Sammen med PCSCHEMATIC og deres support, får vi løbende lavet tilpasninger der optimerer programmet”

I Nodi A/S ser Torben og hans kollegaer lyst på fremtiden og er i fuld gang med en udvidelse af deres produktion, så de inden længe kan holde gang i 4 produktionslinjer ad gangen. Fokus i den ombygning og udvidelse er at holde fast i målet om at digitalisere så mange processer som muligt, og idéerne til at digitalisere flere områder af produktionen er mange. I tæt dialog med udviklerne i PCSCHEMATIC sparres og udvikles der på nye idéer i forhold til Monteringsassistenen.

Ønsker du at høre mere om, hvordan du kan optimere arbejdet omkring montage af tavler og styringer, så kontakt Dorthe Larsen på dorthe.larsen@pcschematic.com eller telefon 4678 8244.

Læs mere om Monteringsassistenten