• Komponenter fra de førende komponentleverandører kan hentes fra PCSCHEMATIC Component Portal. Alle komponenterne har tilknyttet både elektriske og mekaniske symboler
  • Komponentguide til hurtig og effektiv oprettelse af egne komponenter med tilknyttede symboler
  • Unik, tidssparende arbejdsgang for komponenter fra database og Symbol Pickmenuer: Klik og placér et symbol for en komponent på en diagramside – og varedata følger automatisk med!
  • Avanceret kopiering: Alle symboler omnummereres intelligent, samtidig med at der tages højde for referencebetegnelser – f.eks. ved kopiering af symboler og områder, eller ved indsættelse af deltegninger, delprojekter og projekter. Tilknyttede varedata kopieres automatisk med
  • Omnummerering af symboler samt Indskyd navn på projektniveau
  • Mulighed for hurtig placering af komponenternes mekaniske symboler når skemasiderne er tegnet (via databasen)
  • Antal kabelledere og farvekoder kan kontrolleres fra databasen
  • Let søgning efter, samt redigering af, data for symboler og komponenter
  • Automatisk dokumentation af symbolbiblioteker og anvendte symboler i projekter
  • Omfattende IEC 60617 symbolbiblioteker
  • Design egne symboler samt Symbol Generator til hurtig oprettelse af enkle symboler