• Projektorienteret: Alle dele af dokumentationen er samlet i én fil – diagrammer, mekaniske layouts, kapitelforsider, lister, indholdsfortegnelser osv.
  • Udvidet Stifinder vindue: Til let navigation mellem projektsider og projekter, samt til at finde komponenter og symboler mm på projektsiderne
  • Netnavigator til hurtig navigation gennem potentialer
  • Krydsreferencer oprettes og opdateres automatisk for alle typer af komponenter: Klik og hop mellem komponentens symboler, eller klik i en liste og hop direkte til komponenten
  • Objektlister til overblik over alle objekter i projektet – og til redigering af tilknyttede tekster/data. (Tekster kan også redigeres ved at klikke på de individuelle tekster på projektsiderne)
  • Vis ledige vindue: Let adgang til alle komponenter med ubrugte symboler/funktioner