• Import/Eksport af DWG/DXF filer (medlem af Open Design Alliance)
  • Tegning med højdekote vises i 2D eller isometrisk
  • Detailtegninger (understyklister / samlingstegninger)
  • Sider med tavlelayout og grundplaner
  • Tegning i lag
  • Målsætningsfunktioner
  • Bestyk en tavle, og få den tegnet automatisk
  • Tilbudsgivning via integration med CalWin (eksternt link)
  • Enstregsskemaer tegnes automatisk ud fra tavledesign
  • Komplet tavledokumentation med varmetabsberegning (Panelbuilder): Automatisk dokumentation af små gruppetavler. Opfylder kravene i EN61439-1 og 3 for varmetabsberegning
  • Se videoer om husinstallation på vores YouTube kanal