Eldokumentation efter standarder

"Eldokumentation efter standarder" (4. udgave) er en opslagsbog, der omhandler regler og krav fra alle de relevante standarder om oprettelse af eldokumentation for maskiner, udstyr, tavler og installationer.

Bogen er skrevet for maskinbyggere og tavlebyggere samt andre teknikere og tekniske assistenter, der skal tegne eldokumentation. Den er opbygget, så du kan læse afsnittene i den rækkefølge, du har brug for. 4. udgave er udgivet i juli 2015.

Se en oversigt over de behandlede standarder her.

Bogen indeholder følgende afsnit:

  • Direktiver
  • Generelt om standarder
  • Teknisk tegning og teknisk dokumentation
  • Skematyper
  • Styk- og reservedelslister
  • Symboler og symboldesign
  • Mærkning og identifikation
  • Referencebetegnelser og bogstavskoder
  • Installationer
  • Oversigt over standarder

Bestil 4. udgave nu!

"Eldokumentation efter standarder" er udgivet af PCSCHEMATIC A/S.
Bestil 4. udgave nu!