Oversigten over elstandarder er grupperet, således at standarderne sorteret efter deres nummer inden for hver gruppe, og ikke efter header (IEC/EN).

Da der løbende sker ændringer, kan det også være en god idé at orientere sig om de enkelte standarder på Dansk Standards hjemmeside samt på www.iec.ch og www.iso.ch.


Følgende standarder behandles i den udstrækning det er relevant:

Betegnelser

IEC 61175:2006

Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter.
– Betegnelser for signaler.

Regler for opbygning af signalnavne og navne for identifikation af signaler og signalforbindelser, inkl strømforsyningskredse. Standarden er under revision (2015).

IEC 61666:2010

Industrisystemer, installationer og udstyr samt industriprodukter – Identifikation af terminaler i et system.

Standarden indeholder for betegnelser og identifikation af terminaler i forskellige tekniske områder. Bygger videre på principperne i 81346-1.

IEC/ISO 81346-1:2009

Industrianlæg, installation og udstyr samt industriprodukter – Principper for strukturer og referencebetegnelser.

 • Del 1: Grundlæggende regler.

Standarden indeholder de grundlæggende regler for strukturering af projekter i forskellige aspekter og anvendelse af referencebetegnelser. Standarden gælder bredt for alle projekttyper, og er ikke begrænset til eldokumentation.

IEC/ISO 81346-2:2009

Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter – Principper for strukturer og referencebetegnelser.

 • Del 2: Klassifikation af objekter og koder for klasser.

Denne del indeholder lister over klassifikationskoder, som anvendes indenfor alle industrier. Der er lige nu en revision i gang (2015), som sandsynligvis vil medføre, at standarden udvides med 3-bogstavskoder for komponenter.

IEC/ISO 81346-3:2012

Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter – Principper for strukturer og referencebetegnelser.

 • Del 3: Regler for anvendelse af et referencebetegnelsessystem.

En gennemgang af reglerne, med mange eksempler. DS har også lavet en håndbog om denne standard.

IEC/ISO 81346-10:2015

Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter – Principper for strukturer og referencebetegnelser.

 • Del 10: Kraftværker.

En gennemgang af reglerne, anvendt på strukturering af installationer til kraftværker. Tidligere har alle kraftværker været struktureret efter KKS-standarden.

Regler for dokumentation

IEC 61355-1:2008

Klassifikation og betegnelser af dokumenter for fabriksanlæg, anlæg og udstyr.

 • Del 1: Regler og klassifikationstabeller.

Regler for opbygning af dokumentkoder samt tabeller med koderne.

IEC 62023:2012

Strukturering af teknisk information og dokumentation.

Standarden giver regler for hvordan man kan strukture sin dokumentstruktur i fx hoveddokument og underdokumenter.

IEC 62424:2009

Repræsentation af rør- og instrumenteringsdiagrammer ved processtyringsplanlægning og dataudveksling mellem rør- og instrumenteringsdiagramværktøjer (P&ID) og computerstyrede procesplanlægningssystemer (PCE-CAE).

Standarden er under revision.

IEC 82045-1:2002

Dokumentstyring

 • Del 1: Principper og metoder.

IEC 82045-2:2005

Dokumentstyring

 • Del 2: Metadataelementer og referencemodel for information.

Udarbejdelse af dokumenter

IEC 61082-1:2015

Udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug.

 • Del 1: Regler.

Standarden indeholder generelle regler for udarbejdelse af dokumentation og specifikke regler for udarbejdelse af forskellige diagrammer, tegninger og tabeller til eldokumentation. Standarden er nyrevideret, og den danske oversættelse kommer senere i år (2015).

IEC 62027:2012

Udarbejdelse af objektlister inklusive styklister.

Standarden indeholder regler for hvad styk-, objekt- og reservedelslister skal indeholde og hvordan de opbygges. Formålet med objektlister efter denne standard er, at man kan opbygge dem på samme måde, som man opbygger objekter efter 81346-1 og hoved-/underdokumenter efter 62023.

IEC 82079-1:2013

Udarbejdelse af vejledninger – Strukturering. Indhold og fremstilling.

 • Del 1: Generelle principper og detaljerede krav.

Standarden giver generelle regler omkring udarbejdelse af brugsanvisninger. Der er både generelle krav – standarden dækker alle typer af produkter – og specifikke krav til visse produkttyper. DS har også lavet en håndbog om denne standard.

IEC 60848:2013

Udarbejdelse af sekventielle funktionsdiagrammer.

Standarden definerer GRAFCET sproget – både dets symboler og tolkningen af disse – som kan anvendes til funktionsbeskrivelser for styresystemer.

Mærkning

IEC 60457:1997

Kodebetegnelse for farver.

IEC 60073:2003

Grundlæggende sikkerhedsprincipper for mand-maskine-grænseflade, mærkning og identifikation.

 • Principper for koder for indikatorer og aktuatorer.

Standarden angiver generelle regler om bl.a. farve og form for visuelle, akustiske og berøringsmæssige alarmer.

IEC 60445:2010

Grundlæggende principper og sikkerhedsprincipper for mand-maskine-interface, mærkning og identifikation.

 • Identifikation af terminaler på udstyr, tilslutninger og ledere.

Standarden angiver hvordan man identificerer og mærker terminaler i elektrisk udstyr, og den anviser også generelle regler omkring lederes farvekoder.

IEC 60447:2005

Grundlæggende principper og sikkerhedsprincipper for mand-maskine-grænseflade, mærkning og identifikation.

 • Betjeningsprincipper.

IEC 61666:2010

Industrisystemer, installationer og udstyr samt industriprodukter – Identifikation af terminaler i et system.

Standarden angiver generelle regler omkring navngivning af klemmer i et system.

IEC 62491:2009

Industrisystemer, installationer og udstyr samt industriprodukter.

 • Mærkning af kabler og ledninger.

Standarden giver regler og vejledning ifm. opmærkning af ledere og kabler i forskellige installationstyper og udstyr, med det formål at opnå en klar sammenhæng mellem den tekniske dokumentation og det aktuelle udstyr, og der anvises forskellige metoder til at opnå dette.

Symboler

IEC 60617

Grafiske symboler til skemaer.

Dette er i dag en symboldatabase, som man kan købe abonnement på. Abonnementet indeholder også et årligt print i form af en (større) håndbog. Der tilføjes løbende nye symboler.

ISO 14617:2006

Teknisk tegning – Grafiske skemasymboler.

IEC/ISO 81714-2:2007

Konstruktion af grafiske symboler til anvendelse i den tekniske dokumentation af produkter.

 • Del 2: Specifikation for grafiske symboler i en computerforståelig form, indbefattet grafiske symboler til et referencebibliotek og krav til deres udveksling.

IEC 62711 TR:2011

Mnemoteknik og betegnelser for symboler for målerelæer, instrumenter og relateret udstyr.

Teknisk rapport, som indeholde betegnelser til symboler for forskelligt udstyr.

Tavler

IEC 61439-0:2013

Lavspændingstavler – Del 0: Guide til specifikation af tavler.

IEC 61439-1:2014

Lavspændingstavler – Del 1: Generelle regler.

IEC 61439-2:2011

Lavspændingstavler – Del 2: Effektfordelingstavler.

IEC 61439-3:2012

Lavspændingstavler – Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand (DBO-tavler).

IEC 61439-4:2013

Lavspændingstavler – Del 4: Særlige krav til byggepladstavler (ACS).

IEC 61439-5:2015

Lavspændingstavler – Del 5: Tavler til energiforsyning i offentlige net.

IEC 61439-6:2012

Lavspændingstavler – Del 6: Kanalskinnesystemer.

Risikovurdering

ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse.

ISO/TR 14121-2:2012

Maskinsikkerhed – Risikovurdering – Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler. Denne tekniske rapport giver praktisk vejledning i udførelse af risikovurdering af maskiner i henhold til ISO 12100 og beskriver forskellige metoder og værktøjer for hvert trin i processen. Den giver eksempler på forskellige foranstaltninger som kan bruges til at reducere risici og har til formål at blive brugt til risikovurdering af en række forskellige maskiner.

Andet end el

ISO 1219-1:2006

Teknisk tegning – Grafiske symboler og kredsløbsdiagrammer for hydrauliske anlæg og komponenter.

 • Del 1: Grafiske symboler til konventionel brug og elektronisk databasehandling.

Standarden indeholder symboler til brug for hydrauliske og pneumatiske anlæg og komponenter.

ISO 1219-2:2006

Teknisk tegning – Grafiske symboler og kredsløbsdiagrammer for hydrauliske anlæg og komponenter.

 • Del 1: Kredsløbsdiagrammer.

Standarden viser hvordan symbolerne fra del 1 anvendes i digrammer, herunder navngivningskonventioner.

ISO 14084-1:forslag

Processkemaer for kraftværker – Del 1: Specifikation af skemaer.

ISO 14084-2:2015

Teknisk tegning – Procesdiagrammer til kraftværker.

 • Del 2: Grafiske symboler.

ISO 15519-1:2010

Specifikationer for processkemaer til procesindustrien – Del 1: Generelle regler.

Standarden giver generelle regler og vejledninger for udførelse, indikation samt præsentation af information i processkemaer for procesindustrien.

IEC 80416:2002-2011

Grundlæggende principper for grafiske symboler til brug på udstyr.

 • Del 1: Konstruktion af grafiske symboler til registrering
 • Del 2: Udformning og brug af pile
 • Del 3: Vejledning i brugen af grafiske symboler
 • Del 4: Vejledninger i brugen af grafiske symboler til brug på skærme (ikoner)

Standardserien indeholder regler for symboler i ISO 7000 symboldatabasen.

ISO 7000

Grafiske symboler til brug på udstyr – Registrerede symboler.

Endnu en symboldatabase. Der tilføjes løbende nye symboler.

ISO 5807:1985

Grafiske symboler til flowcharts og regler for anvendelse.

EN 1861:2000

Kølesystemer og varmepumper – Systemrutediagrammer samt rør- og instrumentdiagrammer – Udformning og symboler.

Standarden indeholder symboler og tegningsregler for forskellige diagrammer til kølesystemer, herunder varmepumper.