Viden om ny elsikkerhedslov mm:

PCSCHEMATIC CABLEMANAGER

PCSCHEMATIC Cablemanager holder styr på samtlige kabler og føringsveje, der indgår i en anlægsopgave. Programmet giver overblik over både den indledende projektering og det efterfølgende vedligehold - og gør det lettere at følge den kommende elsikkerhedslov.

PCSCHEMATIC Cablemanager gør det let at holde styr på alle dele af kabelføringen ved anlægsprojekter - for alle involverede entreprenører og underentreprenører.

Styr på alle data for kabler og føringsveje

Helt grundlæggende holder PCSCHEMATIC Cablemanager styr på samtlige data for kabler, kabelføringer, forskruninger og gennemføringer, og holder samtidig styr på hvordan samtlige kabler er ført.

For hver enkelt kabel kan du f.eks. altid se kablets dimensioner, hvor kablet starter og slutter, hvilke føringsveje kablet er oplagt i, samt hvilke gennemføringer kablet er ført igennem.

Foreslår hvor kablerne skal trækkes - både ved projektering og vedligehold

Når føringsvejene er defineret ved projekteringen, viser programmet de korteste føringsveje for kablerne, og gør det let at bestemme hvordan føringsvejene skal dimensioneres.

Programmet holder styr på samtlige føringsveje, og giver automatisk en advarsel, når en føringsvej er overbelastet. De forskellige underentreprenører kan altid se hver deres del af projektet, så de kun forholder sig til det, der er relevant for dem, og altid har styr på netop de kabler, som de benytter.

Ved efterfølgende vedligeholdsopgaver viser programmet hvor nye kabler skal trækkes, så de ikke overbelaster eksisterende føringsveje. Kabellængder beregnes automatisk.

Overblik over status for kabler

For at lette kommunikationen mellem de involverede parter, tildeles kabler altid en status - f.eks. oprettet, routet, trukket, termineret eller godkendt. Det gør det let at bevare overblikket. Både for dem der projekterer, for dem der trækker kablerne, og for dem der monterer dem.

Styr på korrektionsfaktoren

PCSCHEMATIC Cablemanager giver også overblik over antallet af sideløbende kabler i alle kabelbakker, så du let kan holde styr på korrektionsfaktoren for kablerne.

For hvert enkelt kabel kan du se hvor mange andre kabler, det ligger sammen med, i hver eneste kabelbakke det løber igennem. Herefter kan du indtaste korrektionsfaktoren for det pågældende kabel, og lade programmet bevare overblikket for dig.

Det gør det betydelig lettere at følge den kommende elsikkerhedslov.

Ekspertise fra norske boreplatforme

PCSCHEMATIC Cablemanager er udviklet på baggrund af den ekspertise, som programudviklerne hos PCSCHEMATIC har opnået gennem de foregående seksten års udvikling af software til Statoils olie- og gasproduktion.

18/5-2017: Nyt i Cablemanager 3.0

Der er blevet lavet rigtig mange forbedringer i programmet, der gør det lettere og hurtigere at arbejde med det. Bl.a. kan nævnes: