Firmakurser - spar tid & få bedre overblik

Mange firmaer vælger at få skræddersyede firmakurser, med udgangspunkt i netop deres behov. Og med god grund. For det sparer tid, og giver bedre overblik i det daglige.

Hvad enten I er nye i brugen af Automation, eller I har mange års erfaring, kan det være en rigtig god idé at få et skræddersyet firmakursus. Herved kan I blandt andet sikre jer, at I:

  • Kender alle de funktioner i programmet, der er vigtigst for netop jer
  • Bliver fortrolige med de mest effektive og tidsbesparende arbejdsgange
  • Lærer at genbruge jeres allerede oprettede dokumentation optimalt
  • Sparer tid med fælles biblioteker af deltegninger
  • Får mest muligt ud af jeres fælles komponentdatabase
  • Altid får oprettet en ensartet og professionelt udseende dokumentation

Altid med udgangspunkt i jeres behov

Før firmakurset bliver afholdt, afklares det hvad I har brug for i en indledende dialog mellem jer og vores underviser, Kirsten Holst. Derfor kan kurset afholdes med udgangspunkt i jeres firmaspecifikke behov og jeres egne projekter.

Nogle benytter også firmakurserne til samtidig internt at få diskuteret, hvad der er den mest hensigtsmæssige brug af programmet på arbejdspladsen.

Har I underleverandører, som I arbejder tæt sammen med, kan disse også deltage i firmakurserne.

Praktiske oplysniger

Firmakurser koster 14.500,- pr. dag. Prisen er inklusiv materiale m.m. for fire personer, for hver yderligere deltager beregnes 595,- kr. Alle priser er ekskl. moms.

Ved firmakurser står I selv for forplejningen, og skal selv sørge for undervisningslokale med mere.

Tilmelding

Kontakt Kirsten Holst på 4676 0495 eller på for yderligere oplysninger.