(Videoen bliver skarp efter ca 20 sek)

PCSCHEMATIC Automation videoer

Videoerne viser udvalgte funktioner i PCSCHEMATIC Automation. For at se videoerne, skal du have installeret en Macromedia Flash Player (gratis). Bemærk at der godt kan gå lidt tid før videoerne starter.

De første fire serier af videoer er på dansk, og giver dig en ret omfattende introduktion til PCSCHEMATIC Automation. De efterfølgende videoer er uden tale og med let forståelig engelsk tekst, og vises med det engelske brugerinterface.

Klik på et punkt nedenfor, og læs mere om videoerne:

+ Sådan arbejder du med PLC'er

Her kan du se hvordan du arbejder med PLC'er i Automation:


+ Tavledokumentation med varmetabsberegnig

Her kan du se hvordan du bruger den indbyggede "Panelbuilder" i PCSCHEMATIC Automation. Panelbuilderen benyttes til automatisk generering af tavledokumentation med varmetabsberegning og enstregsdiagrammer. (Du kan læse mere om Panelbuilderen her).

Videoen er på dansk - og med lyd. Der er dog ikke lyd på første billede i videoen.

Se video [17 MB] (Det kan godt tage lidt tid før den starter).


+ Store projekter - reference betegnelser og mange brugere

Tips og tricks for arbejde med større projekter:

 • Import af reference betegnelser fra Excel
 • Navigation i projekter - referencebetegnelser og krydsreferencer
 • Omdøb objekter
 • Navigation mellem flere projekter
 • Merge(flet) projekter

Se video [14 MB].


+ Alle dele af el-dokumentationen er samlet i én fil

Se hvor let det er at bevare overblikket over alle dele af din el-dokumentation:

 • Indholdsfortegnelser
 • Kapitler
 • Diagram sider
 • Mekaniske layouts
 • Automatisk opdaterede lister
 • Automatisk genererede grafiske kabel-, forbindelses- og klemlister
 • Se også hvor let du kan finde symboler i projekter - f.eks. alle symboler for en komponent

Se video [2.2 MB].


+ Kopiering af områder og sider med intelligent navngivning

Se hvordan du:

 • Kopierer områder
 • Kopierer sider i projekter
 • Kopierer sider fra ét projekt til et andet
 • Hvordan programmet intelligent omdøber symbolerne i de kopierede områder og sider (valgfrit).

Se video [2.4 MB]. (Engelsk video)


+ On-line opdaterede referencer og kontaktspejle
 • Se hvordan programmet automatisk opretter referencer mellem f.eks. alle symboler for en komponent
 • Se hvordan du bruger kontaktspejle

Se video [2.5 MB]. (Engelsk video)


+ Grundlæggende symbol funktioner

Se hvordan du:

 • Placerer symboler fra Pickmenuen og fra Symbolmenuen
 • Tegner streger manuelt og automatisk
 • Kopierer symboler og områder
 • Erstatter symboler
 • Lægger symboler på linie

Se video [2.4 MB]. (Engelsk video)


+ Placér symboler med varedata
 • Se hvor let det er at placere symboler med vedhæftede varedata - hentet fra databasen
 • Se hvordan programmet holder styr på ledige symboler for de anvendte komponenter i projektet

Se video [2.4 MB]. (Engelsk video)


+ Grundlæggende PLC referencer

Se hvordan du:

 • Benytter PLC oversigts symboler
 • Hopper fra oversigts symbolerne til diagram symbolerne for PLCen - og tilbage igen
 • Redigerer PLC data
 • Opdaterer PLC lister

Se video [1.6 MB]. (Engelsk video)


+ Simatic ET200S PLC: Fra konfigurator til PCSCHEMATIC

Når du bruger Simatic ET200S' konfigurator program, kan du automatisk få PLC symboler og varedata ind i PCSCHEMATIC Automation. I videoen kan du se følgende forløb:

 • Bestyk en ET200S PLC i Simatic ET200S konfigurator program
 • Eksportér derefter en stykliste, og importér den i PCSCHEMATIC
 • I PCSCHEMATIC: Et vindue åbnes - med alle benyttede komponenter i PLCen
 • Klik på en komponent, og et vindue åbnes med PLC symbolerne for komponenten
 • Placér symbolerne for komponenterne på skemasiderne
 • Varedata knyttes automatisk til PLC symboler og tilbehør
 • Alle lister i PCSCHEMATIC kan derfor automatisk opdateres med PLC data

Se video [Serie med 3 videoer]. (Engelsk video)


+ Drag'n Draw: Opret projekter ved brug af moduler

Se hvor let det er at:

 • Oprette el-dokumentation ved blot at trække sider og deltegninger ind i dit projekt
 • Opdatere projektets lister med varedata fra deltegningerne

Se video [1.3 MB]. (Engelsk video)


+ Drag'n Draw: Deltegninger med forskellige sæt af model data

Se hvordan du:

 • Bruger deltegninger med model data, så du kan benytte den samme deltegning med forskellige sæt af model data
 • Hvordan du starter et nyt projekt ved at åbne en projekt skabelon

Se video [1.2 MB]. (Engelsk video)


+ Opret deltegninger ved kopiering fra diagram sider

Se hvordan du:

 • Opretter deltegninger ud fra dine allerede eksisterende diagram sider
 • Trækker deltegningerne ind i dine projekter

Se video [0.8MB]. (Engelsk video)


+ Automatisk projekt generering

Se hvordan du genererer projekter automatisk ud fra en projekt definitions fil.
Se video [1.0MB]. (Engelsk video)


+ Automatisk generering af grafiske klem-, kabel- og forbindelses planer
 • Se hvordan PCSCHEMATIC automatisk kan generere grafiske klem-, kabel- og forbindelses planer
 • Disse grafiske planer kan også opdateres automatisk

Se video [1.6MB]. (Engelsk video)


+ Mekaniske symboler og målsætnings objekter
 • I databaserne til PCSCHEMATIC Automation findes også mekaniske symboler for komponenterne.
 • Når du har placeret de elektriske symboler på skemaerne, kan programmet derfor automatisk hente de mekaniske symboler til de mekaniske layouts.
 • På de mekaniske layout sider kan du også placere intelligente målsætnings objekter.

Se video [5.2 MB]. (Engelsk video. OBS: Varer 10 minutter)


+ Modul- og Model Baseret drag'n draw

Se hvordan Modul- og Model Baseret Drag'n Draw fungerer i PCSCHEMATIC Automation.
Se video [Serie med 4 videoer]


+ Modul- og Model Baseret drag'n draw for PLCer

Se hvordan Modul- og Model Baseret Drag'n Draw fungerer for PLCer i PCSCHEMATIC Automation.
Se video [Serie med 2 videoer]


+ Om PCSCHEMATIC databaserne

Se hvordan de 30 komponent leverandør databaser til PCSCHEMATIC benyttes i programmet.
Se video [0.3 MB](Med tale)


+ Placér symboler og tilknyt varedata

Se hvordan du placerer symboler og tilknytter varedata i PCSCHEMATIC Automation.
Se video [0.9 MB] (Med tale)