Ved at udfylde kontaktformularen for download af PCSCHEMATIC Automation Skoleversion, giver du samtykke til, at PC Schematic A/S indsamler og opbevarer de indtastede oplysninger, herunder navn og e-mailadresse.

PC Schematic A/S er dataansvarlig for oplysningerne. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 4678 8244 eller e-mail salg@pcschematic.com.

Personoplysningerne indhentes og behandles med det formål at kunne kontakte dig i angående dit download af PCSCHEMATIC Automation Skole, og på baggrund af dit samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, i hvilket tilfælde, vi sletter oplysningerne med det samme. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på ovenstående e-mailadresse.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe, vi vil opbevare de indsamlede personoplysninger. Oplysningerne opbevares først og fremmest for at sikre at der ikke foregår kommerciel brug af PCSCHEMATIC Automation Skole.

Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) ret til at få indsigt i dine oplysninger, til at få berigtiget forkerte oplysninger, til at få slettet oplysningerne, til at begrænse vores behandling af oplysningerne, til at gøre indsigelse mod vores behandling og til at transmittere oplysningerne. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har også ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.