Nedenstående betingelser gælder ved installation af PCSCHEMATIC Automation Demo.

PCSCHEMATIC Automation Demo kan frit kopieres.

Hvis de medfølgende manualer anvendes kommercielt, er det en overtrædelse af loven om ophavsret.

Enhver overtrædelse vil blive anmeldt.

Ansvar

PCSCHEMATIC A/S står alene inde for at programmet i al væsentlighed vil fungere, som beskrevet i de medfølgende manualer.

PCSCHEMATIC A/S kan ikke direkte eller indirekte drages til ansvar for tab af data, profit eller anden form for tab for licenshaveren, som følge af brugen af programmet.

PCSCHEMATIC A/S
Gammel Marbjergvej 15
4000 Roskilde