Ved at udfylde kontaktformularen for download af PCSCHEMATIC Automation Demo, giver du samtykke til, at PC Schematic A/S indsamler og behandler de indtastede oplysninger, herunder navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Du giver også tilladelse til, at vi kan kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng ved brug af de indtastede oplysninger, eller til at vi kan videregive din e-mailadresse til en evt. distributør, som kan kontakte dig direkte.

PC Schematic A/S er dataansvarlig for oplysningerne. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 4678 8244 eller e-mail salg@pcschematic.com.

Personoplysningerne indhentes og behandles med det formål at kunne kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng angående dit download af demo-program, og på baggrund af dit samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, i hvilket tilfælde, vi sletter oplysningerne med det samme. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på ovenstående e-mailadresse.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe, vi vil opbevare de indsamlede personoplysninger. Oplysningerne opbevares indtil det er afklaret, om du har ønsket om køb af vores software, og i så fald indtil 10 år efter kundeforholdets ophør.

Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) ret til at få indsigt i dine oplysninger, til at få berigtiget forkerte oplysninger, til at få slettet oplysningerne, til at begrænse vores behandling af oplysningerne, til at gøre indsigelse mod vores behandling og til at transmittere oplysningerne. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har også ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.