Interfacet gør det muligt at overføre data fra PCSCHEMATIC Automation til Rail Designer – og tilbage igen. Dette interface er ikke længere tilgængeligt grundet manglende supportering.

Tag evt. kontakt til Weidmüller:

Når du har kørt den downloadede fil, skal du i Automation vælge Filer => Moduler, vælge Eksport/Import RailDesigner og klikke på Installér. Herefter får du adgang til interfacet under Værktøjer.

Kun for netværksinstallationer: Under installationen af interfacet til Rail Designer, bliver du spurgt om hvor Automation er installeret. Hvis du kører Automation via en netværksinstallation, skal du her udpege det sted på jeres netværk, hvor Automation er installeret.