Interfacet gør det muligt at overføre data fra PCSCHEMATIC Automation til M-Print PRO:

Når du har kørt den downloadede fil, får du i alle relevante “Eksport til fil”-funktioner mulighed for at eksportere til M-Print PRO.

Kun for netværksinstallationer: Under installationen af interfacet til M-Print PRO, bliver du spurgt om hvor Automation er installeret. Hvis du kører Automation via en netværksinstallation, skal du her udpege det sted på jeres netværk, hvor Automation er installeret.