Interfacet gør det muligt at overføre data fra PCSCHEMATIC Automation til CLIP PROJECT MARKING:

Når du har kørt den downloadede fil, får du i alle relevante “Eksport til fil”-funktioner mulighed for at eksportere til CLIP PROJECT MARKING.

Kun for netværksinstallationer: Under installationen af interfacet til CLIP PROJECT MARKING, bliver du spurgt om hvor Automation er installeret. Hvis du kører Automation via en netværksinstallation, skal du her udpege det sted på jeres netværk, hvor Automation er installeret.