Alle funktioner er med, og der er også ubegrænset mht antal sider og komponenter.