PC Cablemanager ver. 6.0 holder styr på samtlige kabler og føringsveje, der indgår i anlægsopgaver, og giver alle involverede parter overblik over alle kabler og deres status. Med den nye version får I:

  • Automatisk beregning af føringsvejes fyldningsgrad ud fra valgt oplægningsmetode
  • 3D visning af føringsveje og deres fyldningsgrader
  • Spændingsfaldsberegninger & advarsler om mulige overbelastninger
  • Visning af korteste føringsveje & beregning af kabellængder – så I får bestilt præcis den mængde kabel, der er brug for
  • Overblik over antal samlet fremførte kabler i samtlige føringsveje – så I kan holde styr på korrektionsfaktoren for hvert enkelt kabel … og dermed følge loven

Tilmeld dig vores gratis webinar den 8/12 fra 11.00-12.00