Version 7.0 af Cablemanager er netop frigivet og det er med en række nye funktioner, som gør det lettere at skabe overblik over kabler og tromler.

Det er således nu muligt at oprette kabeltromler i sine projekter og tildele kabler til disse. Herved kan man få et klart overblik over forbruget på de oprettede tromler – både på det planlagte og udførte arbejde. Når der genereres pulling-cards, er det markeret hvilken tromle kablet skal tages fra, hvilket giver mulighed for at optimere forbruget og reducere spild.

3D-view funktionen er også udvidet, så man nu har adgang til flere Cableway-funktioner. Der kan bl.a. oprettes nye føringsveje direkte i 3D-vieweren og man kan se individuelle kabler i 3D-viewet. Der er tilføjet en ’horisont’ i 3D-vieweren som gør det mere intuitivt at følge med i sit projekt når det roteres.

Læs mere om ændringerne i version 7.0 og download seneste version her