PC | Cablemanager er netop frigivet i version 6.0 og det er med en række spændende opdateringer og tilføjelser af nye efterspurgte funktioner.

Vores egen ”top 5” blandt de mange opdateringer er:

  • Import wizard som gør det nemt at importere allerede eksisterende data. Man kan vælge at generere skabeloner, som man kan kopiere ind i eller man kan bruge en wizard, hvor man ”mapper” egne eksisterende data
  • Segmenter er i version 6.0 omdøbt til Cableways, som kan opdeles i spor. Der kan være mange parallelle Cableways, fx tre parallelle bakker, som indeholder hvert sit/sine spor. De parallelle Cableways bruger samme koordinatsæt, dvs. at man ikke skal ’opfinde’ koordinater for hvert lag.
  • Når Cableways oprettes, vælges oplægningsmetode pr. spor, og der er kommet flere oplægningsmetoder. Kabler kan også have en default oplægningsmetode i sin specifikation. 
  • Forbedrede rapportfunktioner og dataanalyse: Det er bl.a. nu muligt at lave en rapport, hvor man kan få en oversigt over samtlige kabler på valgte Cableways i valgte områder. På den måde har man også skriftlig dokumentation for oplagte kabler. Derudover er der forbedrede muligheder for at undersøge data: mulighed for at optimere kabelruter; find evt. tomme spor i Cableways, ubrugte kabeltyper eller overbelastede Cableways mm.
  • Serviceprogram – en værkstedslicens – som giver de brugere der kun har behov for at se tegninger mulighed for at kvittere for udført arbejde og opdatere kabellængder.

En beskrivelse af alle opdateringerne finder du i vores PDF ”PC | Cablemanager version 6.0 – update”. Alle de nye funktioner er også beskrevet i manualen som du finder på produktside.

Som altid sidder supporten klar til at besvare spørgsmål omkring vores programmer. Ræk endelig ud på support@pcschematic.com eller telefon 4676 0498

For yderligere information om programmet og licenser sidder Dorthe Larsen klar på dorthe.larsen@pcschematic.com og telefon 4676 0494.