Den nye version indeholder store nyheder og markante forbedringer af brugeroplevelsen.

Vi er meget glade og stolte over at præsentere version 3.0 af PCSCHEMATIC Cabledim. Et program, udviklet i samarbejde med AFRY, der giver dig mulighed for at optimere beregningsarbejdet ved oplægning af kabler med samlet fremføring. En tidskrævende proces, du nu kan udføre let, effektivt og sikkert.

Fokus i denne store opdatering har været at optimere brugeroplevelsen, tilføje nye funktioner der optimerer flowet og, så har vi som altid gjort vores bedste for at fjerne de ”tidsrøvere”, vi og vores brugere har oplevet i den tidligere version. Vi lægger altid vægt på at ændringer skal optimere tid og skabe mere sikkerhed i arbejdet med vores løsninger.

KORT OVERBLIK OVER NYHEDERNE I VERSION 3.0

Listen over alle opdateringerne i version 3.0 er lang og du får her de vigtigste overskrifter på opdateringerne. Nedenfor finder du en mere uddybende forklaring med skærmbilleder:

 • REKA cables er en del af det store kartotek af kabler.
 • Største strøm kan angives.
 • Dimensioneret belastning kan angives.
 • Indtastning af totale antal kabler i en samlet fremføring.
 • Markering på tegning af de enkelte komponenter når de forskellige vinduer kommer frem i forbindelse med dimensioneringsforløbet.
 • Angiv dimensionerede belastning efter tilsluttede belastninger eller tavlens mærkestrøm.
 • ”Hint-tekster” ved markering af komponenter på tegning.

NYHEDER I VERSION 3.0

REKA CABLES NU I KARTOTEKET AF KABLER
REKA Cables er nu en del af det store kartotek af kabler du kan vælge, for at få det mest nøjagtige beregninger. Vi er rigtig glade for at REKA og Lemvigh-Müller har valgt at blive en del af vores Cabledim løsning og glæder os til det fremtidige samarbejde
Største strøm kan nu angives, hvorved det er muligt at bygge et system der er forberedt til efterfølgende faser. Største strøm angives meget enkelt i en af dialogboksene

ANGIV DIMENSIONEREDE BELASTNING
Det er muligt at angive den dimensionerede belastning i forhold til om det er efter tilsluttede belastninger eller tavlens mærkestrøm. I dialogboksen vises nu også status for belastningerne. Overskrides max. belastningen gives der en fejlmeddelelse. Den indtastede værdi bruges til at dimensionere installationen foran tavlen. Denne information videreføres til dokumentationen for tegningen.
UDVIDELSE AF EKSISTERENDE INSTALLATIONER
Det er blevet lettere at arbejde med udvidelse af eksisterende installationer og antallet af kabler i eksisterende føringsveje kan angives i dialogboksen, som det ses ovenfor.

HINT TEKST
Når musen holdes over et objekt på tegningen, vises der en ”hint-tekst” med status på objektet. Farveangivelsen hjælper til at se om der er fejl ved objekterne eller ej. Ved fejl i konstruktionerne markeres disse med rødt og årsagen til fejlen vises med hjælpetekstfeltet og i dialogboksen.

Af yderligere opdateringer kan nævnes:

 • I gennemgangen af dimensioneringsforløbet, markeres de enkelte komponenter på tegningen, og er disse på et andet faneblad, skifter systemet til det aktuelle faneblad.
 • Det er nu muligt at annullere en dialogboks ved den initiale indtastning, uden at alle øvrige indtastninger går tabt.
 • Tavle med 50 afgange er tilgængelig.
 • Programmet husker sidste valg af fremføringsmetode.
 • Hvis der er fejl på en komponent, kommer der en fejlbesked i tipteksten, så man ikke behøver at åbne dialogboksen for at se fejlbeskeden.
 • Hastigheden er optimeret særligt i overgangen mellem tegne- og regnedelen

WEBINAR

Ønsker du at opleve Cabledim version 3.0, så er du meget velkommen til at tilmelde dig vores webinar den 28. maj kl. 10.30. Webinaret afholdes af vores produktspecialist Kirsten Holst og salgsdirektør Dorthe Larsen. Tilmeld dig via dette link

For information om licenser, kontakt Dorthe Larsen på 4676 0494 eller mail dorthe.larsen@pcschematic.com

Læs mere om PCSCHEMATIC Cabledim

PCSCHEMATIC Cabledim er udviklet i samarbejde med AFRY.