PCSCHEMATIC Cabledim dimensionerer kabler for hele installationer i henhold til standarderne og den nye elsikkerhedslov. Version 2.0 er nu frigivet.

Overgangsperioden for den nye elsikkerhedslov udløb 1/7 2019. Det har medført ekstra beregningsarbejde ved oplægning af kabler med samlet fremføring, samt ved dokumentation af udvidelser af eksisterende installationer.

ÅF og PCSCHEMATIC lancerede sidste år PCSCHEMATIC Cabledim, som automatisk dimensionerer kabler ud fra kabeltype, oplægningsmetode og omgivelsestemperatur med mere.

Alt hvad du behøver at gøre i programmet, er at tegne et enstregsskema over installationen, angive oplægningsmetode mm for de enkelte kabler, samt vælge kabler og sikringer fra den medfølgende database. Herefter udfører programmet kortslutnings- og spændingsfaldsberegninger for samtlige kabler i installationen, og genererer den lovpligtige dokumentation.

Nu med sikringer og motorværn
Ud over det eksisterende bibliotek med kabler, har programmet i den nye version fået tilføjet biblioteker med standard smelte- og automatsikringer samt standard magnet- og håndbetjente motorværn. Der er også blevet tilføjet en muffe til at samle kablerne i – fx ved skift af kabeltype i en kabelstrækning.

Sikringer i parallelle ledere
Rent beregningsmæssigt kan Cabledim 2.0 nu håndtere sikringer i parallelle ledere – både når der benyttes en fælles sikring for de parallelle ledere, og når der er en sikring i hver ende af de enkelte ledere. Herved er du sikker på at beregningerne udføres for netop den beskyttelse, som du anvender.

Alt i alt er det altså blevet betydelig hurtigere at få genereret den krævede dokumentationen i den nye version af programmet, som nu er officielt frigivet.

Læs mere om PCSCHEMATIC Cabledim her