Siden Ove Larsen for 40 år siden var med til at grundlægge PCSCHEMATIC, har hans åbne og lyttende tilgang til brugernes behov, været med til at bringe firmaet frem til den position, som det har i dag.

”I dag sælger vi PCSCHEMATIC Automation i over 30 lande. Vi laver software til Statoils boreplatforme. Vi har netop udviklet PCSCHEMATIC Cabledim i samarbejde med ÅF, og vi indgår blandt andet i Solid Edge P&ID, som Siemens sælger over hele verden. Så der er sket meget, siden vi begyndte for 40 år siden,” siger Ove Larsen, der officielt blev ansat i firmaet 1. december 1978.

Startede med elektronikudvikling

Dengang hed firmaet Dansk Prototype Service, og beskæftigede sig med elektronikudvikling og printudlægning. Ove Larsen stiftede det sammen med sin daværende ægtefælle, Janni Møller, og allerede i 1980 begyndte de at overføre data fra tegninger til en datamat, som det dengang hed, via en såkaldt digitizer. Da Werner Rossen i 1988 kom til, udviklede de elektroniktegneprogrammet PCschematic Elektronik til PC, i dialog med de daværende kunder.

”Da vi præsenterede elektronikprogrammet på Teknik&Data i Odense i 1988 og 1989”, fortsætter Ove Larsen, ”fik vi så mange henvendelser fra automationsbranchen, at vi endte med at udvikle eldokumentationsprogrammet PCschematic ELautomation, som blev lanceret i 1990. Det hedder nu PCSCHEMATIC Automation, og er i dag vores hovedprodukt.”

Måtte lære hvad et slutte-/brydekors var

Men før de kunne nå dertil, krævede det rigtig meget dialog med folk fra branchen. De skulle f.eks. lære Ove og Werner hvad et slutte-/brydekors var, og hvordan det skulle anvendes.

”I starten var vi jo både udviklere, supportere og sælgere, så vi fik rigtig meget feedback fra fagfolk, på mange forskellige niveauer,” fortsætter Ove Larsen. ”Uden det, ville det ikke have været muligt at gøre det, som vi gjorde. Så selv om vi i dag har ansat tre mand til specifikt at give support, så sidder de lige ved siden af os udviklere. For vi lægger stadig meget vægt på, at det skal være let at komme til at tale med en udvikler, når der er brug for det. Det er den åbenhed og dialog, som vi lever af.”

Møder 300 brugere om året

Af samme grund prioriterer Ove Larsen de seks årlige brugermøder højt. Her møder han omkring 300 brugere over hele landet, hvor han, sammen med kollegaen Kirsten Holst, fremlægger årets nyheder og får idéer til den fremtidige udvikling af PCSCHEMATIC Automation. Og når det er nødvendigt, tager Ove Larsen stadig ud for at tale med brugerne.

”Jeg tog for eksempel ud til Vestergaard, da vi skulle have optimeret programmet Automation Service, så det også kunne bruges til de daglige arbejdsopgaver på montage- og produktionsværksteder,” tilføjer Ove Larsen. ”Her er du simpelthen nødt til at tage ud i marken og selv opleve hvilke udfordringer og behov brugerne har, så man sammen kan finde den løsning, der sparer dem mest mulig tid i det daglige.”

Dialog har altid været et nøgleord

For Ove Larsen har dialog og åbenhed altid været nøgleord, også med hensyn til udviklingen af programmer.  Kernen i Automationsprogrammet indgår derfor i flere andre programmer – lige fra egenudviklede programmer som automatisk genererer loop diagrammer ud fra Statoils database, over PCSCHEMATIC Cabledim til dimensionering af kabler, til Solid Edge P&ID samt Smap 3D Plant Design, hvor programmet benyttes til at tegne PI diagrammer i andre softwarehuses programpakker.

I dag er Ove Larsen eneste tilbageværende af de tre oprindelige ejere af firmaet, hvor datteren Dorthe Larsen nu også er blevet medejer sammen med Hanne Rossen. Og selv om det snart er 40 år siden, at han tog sit første kursus i Pascal programmering på Danmarks Tekniske Højskole, er Ove stadig en del af det voksende programmørteam, og er med til at sætte kursen for hvordan Automationsprogrammet og virksomheden udvikler sig fremover. Med fokus på brugernes behov.