Dimensionering av kablar

PCSCHEMATIC Cabledim ger dig möjlighet att optimera beräkningsarbetet när du lägger kablar med enhetlig dragning. En tidskrävande process som du nu kan utföra enkelt, effektivt och säkert.  

Med programmet kan du automatiskt dimensionera kablar baserat på t.ex. kabeltyp, förläggningssätt och omgivningstemperatur vid en märkspänning på 230/400 Volt. Allt du behöver göra är att rita ett enlinjeschema över installationen, ange förläggningsmetod etc. för varje kabel och välja kablar och säkringar från den medföljande databasen. Cabledim tar sedan hand om dimensioneringen.

Dokumentation av kortslutnings- och spänningsfallsberäkning per kabel

Cabledim utför kortslutnings- och spänningsfallsberäkningar för samtliga kablar i installationen. Kablarna dimensioneras enligt DS/HD 60364 och kortslutningsberäkningarna utförs enligt DS/EN 60909.

Du kan också välja att dimensionera enligt de förenklade metoderna från DS/HD 60364 i enlighet med de danska särreglerna i anslutning till bilaga C. 

Dokumentationen av beräkningarna inkluderas automatiskt i projektet och de dimensionerade kablarna kan sedan överföras till Cablemanager.

Allt du behöver göra är att rita ett enlinjeschema över installationen, ange förläggningsmetod etc. för varje kabel och välja kablar från Cabledim-databasen. Sedan tar programmet hand om dimensioneringen.

Kabel- och motordata från ledande leverantörer

Cabledim levereras med en databas med icke produktspecifika standardkablar som täcker de kabeltyper du kan behöva. Dessa standardkablar kan användas för beräkningarna, oavsett vilka märken du använder. Om du använder kablar från någon av leverantörerna nedan får du ännu mer exakta beräkningar, eftersom dessa kablar kan väljas direkt från databasen.

PC | Cabledim är naturligtvis öppen för data från alla leverantörer.

Med PC | Cabledim får du:

  • Möjlighet att rita diagram och välja komponenter på samma sätt som i PC | Automation
  • Kortslutningsberäkningar och spänningsfallsberäkningar för alla kablar i installationen (enligt DS/HD 60364, DS/EN 60909 eller DS/HD 60364)
  • Tillgång till en databas med information om standardkablar samt kablar från ledande leverantörer
  • Möjlighet att läsa in nktdoc©-projekt
  • Hjälp att hålla reda på 30 %- och 70 %-reglerna
  • Alla beräkningar inkluderas automatiskt i projektdokumentationen

Löpande uppdatering av programmet

PC | Cabledim har utvecklats i samarbete med AFRY Danmark och utvecklas kontinuerligt i enlighet med användarnas krav, gällande standarder och lagstiftning. Det är därför inte möjligt att använda Cabledim-licensen utan att betala för underhåll.

Anmäl dig till ett av våra gratis webbseminarier

Få mere at vide

PC|Cabledim – alltid uppdaterad

PCSCHEMATIC kräver att du betalar underhåll för att kunna använda Cabledim. Underhållet säkerställer att du alltid har den senaste versionen av programmet. Samtidigt får du tillgång till den bästa supporten i branschen. Det ger den professionella sparring som håller dig i framkant av utvecklingen.

Läs mer
Quote icon
Kemp & Lauritzen A/S

Jag använde programmet för att dimensionera ett projekt som skulle genomföras i ett av våra grannländer. Beräkningen visade att det bara var en kabel som behövde förstoras med en kabeldiameter på grund av nationella bestämmelser i det landet. Så jag litar verkligen på programmet. Jag ser fram emot att använda Cabledim i framtiden och jag ser fram emot att följa utvecklingen eftersom den input du kommer med faktiskt implementeras i programmet.. 
När du har arbetat med Cabledim några gånger och blivit förtrogen med det, är det mycket enkelt att göra ändringar och anpassa dina beräkningar

Thor Bjørn Vigfus Krøyer, Kemp & Lauritzen A/S