0
Basket

PC | Cabledim

PCSCHEMATIC Cabledim är ett program för automatisk dimensionering av kablar enligt standarderna. Det gör det lättare att följa elsäkerhetslagen.
Alla licenspriser har ett engångsbelopp.

3.800,- SEK har lagts till licenspriset, vilket inkluderar ett års prenumeration, uppdateringar samt gratis support, som automatiskt förnyas varje år. Om prenumerationen avslutas kan licensen inte användas.

Quantity
Price:
Artikelnr: N/A

Ytterligare information

Licens

Nätverk, Stand alone