Relevante links:

PCSCHEMATIC CABLEdim

PCSCHEMATIC Cabledim kan automatisk dimensionere samlet fremførte kabler i henhold til standarderne. Det gør det lettere at følge den nye elsikkerhedslov.

Den nye elsikkerhedslov trådte i kraft 1/7 2017. Det har medført ekstra beregningsarbejde ved oplægning af kabler med samlet fremføring, samt ved dokumentation af udvidelser af eksisterende installationer. I samarbejde med ÅF har vi nu gjort noget ved det.

Automatisk dimensionering af samlet fremførte kabler

Vores nye program PCSCHEMATIC Cabledim kan automatisk dimensionere kabler ud fra kabeltype, oplægningsmetode og omgivelsestemperatur med mere.

Alt hvad du skal gøre, er at tegne et enstregsskema over installationen og vælge de ønskede kabler samt kabelbeskyttelse fra databasen. Så klarer PCSCHEMATIC Cabledim dimensioneringen.

Du skal ikke indtaste kabeldata

Med programmet følger en database med standardkabler, der dækker de kabeltyper, som du kan få brug for. Disse standardkabler kan benyttes til beregningerne uanset hvilke fabrikater du anvender. Du skal altså ikke selv indtaste kabeldata. Du skal blot vælge de kabler i databasen, som svarer til dem du efterfølgende kan købe hos din kabelleverandør.

Benytter du kabler fra Scankab Cables, kan du få endnu mere præcise beregninger, da du her kan vælge Scankab kablerne direkte fra den medfølgende database. PCSCHEMATIC Cabledim er naturligvis åbent for kabeldata fra alle kabelleverandører.

Som at arbejde med PCSCHEMATIC Automation

Brugere af PCSCHEMATIC Automation vil finde det ekstra let at arbejde med programmet, da man tegner diagrammer og vælger komponenter på samme måde som i Automation.

Skulle du have nogle nktdoc© projekter liggende, kan disse også indlæses i PCSCHEMATIC Cabledim. Foreløbig skal du dog vælge nye kabler fra databasen.

Dokumentation af kortslutnings- og spændingsfaldsberegning pr kabel

PCSCHEMATIC Cabledim udfører kortslutnings- og spændingsfaldsberegninger for samtlige kabler i installationen. Kablerne dimensioneres i henhold til DS/HD 60364 og kortslutningsberegningerne udføres efter DS/EN 60909. Man kan også vælge at dimensionere efter de forenklede metoder fra DS/HD 60364 i henhold til de danske særregler i tilknytning til Anneks C.

Dokumentationen af beregningerne inkluderes automatisk i projektet.

Overskud til at fokusere på opgaven

Med PCSCHEMATIC Cabledim kan du og dine kolleger let få dimensioneret i henhold til den nye lovgivning. Det sparer både tid og penge, og give mere overskud til at fokusere på de konkrete arbejdsopgaver.

Få mere at vide om PCSCHEMATIC Cabledim