Funktionsoversigt

Alle funktioner nedenfor er tilgængelige i samtlige versioner af PCSCHEMATIC Automation. De er altså både tilgængelige i PCSCHEMATIC Automation, i PCSCHEMATIC Automation 200 og i PCSCHEMATIC Automation 40.

Det betyder: Du behøver ikke at købe de dyrere versioner af programmet for at få alle de funktioner, du har brug for!

De eneste begrænsninger i gratis- og økonomiudgaven af PCSCHEMATIC Automation er størrelsen på de projekter, som du kan oprette, samt antallet af elektriske symboler og tilslutningspunkter, der må indgå i hvert enkelt projekt.

Kom i gang nu:


Har du yderligere spørgsmål, så kontakt os med det samme!


Funktioner Automation varianter
40 200 Advanced
Begrænsninger
     
Maksimalt antal elektriske og mekaniske sider (Ingen begrænsning på andre sidetyper)
10 12 Ubegrænset
Maksimalt antal symboler
40 200 Ubegrænset
Overblik og navigation
     
Projektorienteret: Alle dele af dokumentationen er samlet i én fil - diagrammer, mekaniske layouts, kapitelforsider, lister, indholdsfortegnelser osv.
Udvidet Stifinder vindue: Til let navigation mellem projektsider og projekter, samt til at finde komponenter og symboler mm på projektsiderne
Netnavigator til hurtig navigation gennem potentialer
Krydsreferencer oprettes og opdateres automatisk for alle typer af komponenter: Klik og hop mellem komponentens symboler, eller klik i en liste og hop direkte til komponenten
Objektlister til overblik over alle objekter i projektet - og til redigering af tilknyttede tekster/data. (Tekster kan også redigeres ved at klikke på de individuelle tekster på projektsiderne)
Vis ledige vindue: Let adgang til alle komponenter med ubrugte symboler/funktioner
Referencebetegnelser, skabeloner, deltegninger, projektgenerering ...
     
Oprettelse og håndtering af referencebetegnelser på komponent-, område-, side- og projektniveau (funktions-, placerings- og produktaspekter) - iht. IEC 81346, KKS eller brugerdefinerede standarder
Intelligent håndtering af referencebetegnelser ved f.eks. ændringer, kopiering og sammensætning af sider og projekter
Projekt-, side- og listeskabeloner - lige til at trække ind i projekterne
Deltegninger med tilknyttede varedata - lige til at trække ind i projekterne. Muligt at vælge mellem forskellige sæt af modeldata for komponenterne i hver enkelt deltegning
Modul- og Model Baseret drag’n draw: Opret hele projekter ved blot at trække sider, deltegninger, lister og delprojekter ind
Automatisk projektgenerering via projektdefinitionsfil - f.eks. via Excel (”Autodiagrammering”)
Automatisk projektgenerering ud fra optioner
Panelrouter til automatisk routning i ledningskanaler
Monteringsassistent til overblik over- og styring af montering af komponenter og ledninger
Databaser, komponenter og symboler
     
Databaser fra 33 komponentleverandører oprettet specielt til PCSCHEMATIC. Alle komponenterne har tilknyttet både elektriske og mekaniske symboler
Komponentguide til hurtig og effektiv oprettelse af egne komponenter med tilknyttede symboler
Unik, tidssparende arbejdsgang for komponenter fra database og Symbol Pickmenuer: Klik og placér et symbol for en komponent på en diagramside - og varedata følger automatisk med!
Avanceret kopiering: Alle symboler omnummereres intelligent, samtidig med at der tages højde for referencebetegnelser – f.eks. ved kopiering af symboler og områder, eller ved indsættelse af deltegninger, delprojekter og projekter. Tilknyttede varedata kopieres automatisk med
Omnummerering af symboler samt Indskyd navn på projektniveau
Mulighed for hurtig placering af komponenternes mekaniske symboler når skemasiderne er tegnet (via databasen)
Antal kabelledere og farvekoder kan kontrolleres fra databasen
Let søgning efter, samt redigering af, data for symboler og komponenter
Automatisk dokumentation af symbolbiblioteker og anvendte symboler i projekter
Omfattende IEC 60617 symbolbiblioteker
Design egne symboler samt Symbol Generator til hurtig oprettelse af enkle symboler
PCSCHEMATIC Databaseprogram medfølger til redigering af komponentdata i f.eks. Access
ODBC og MDAC interface til andre databasesystemer
Tegnefunktioner
     
Let at lære programmet - samt let at oprette og vedligeholde dokumentationen
Eksisterende dokumentation genbruges intelligent
Automatisk navngivning af alle typer symboler
Håndtering af undernavne på symboler - med individuelle referencer
Mulighed for automatisk navngivning og opdatering af symboler efter side/strømveje
Slutte/brydekors eller kontaktspejle med krydsreferencer - klik og hop til komponentens symboler
Udskift symbol funktion: På symbol-, side- eller projektniveau
Håndtering af flerlagsklemmer - elektrisk, mekanisk og i lister
Monteringskorrekt tegnemåde understøttes (fortrådningsretning)
Optællingsfunktioner for flere talsystemer
Håndtering af enstregstegning og flerstregstegning
Automatisk stregopretning ved flytning af symboler eller områder
Router: Automatisk tegning af forbindelsesstreger - f.eks. ved placering af symboler
Læg på linie og Fordél funktioner
Håndtering af lasker og strømskinner
Automatisk ledningsnummerering
Designcheck
Tastaturgenveje ved tryk på bare én tast (brugerdefinerbare)
Tegningshoveder, lister, import/eksport
     
Automatisk listeopdatering: Af indholdsfortegnelser, styklister, komponentlister, klemlister, kabellister, PLClister, forbindelseslister, lister til labelark mm. Alle lister kan defineres frit
Excel/XML/tekst filer kan eksporteres for de nævnte lister
Eksport af ledningsnumre
Tegningshoveder og alle typer projektsider kan defineres frit - og kan udskiftes på projektniveau
Automatisk generering af grafiske klem-, kabel- og forbindelsesplaner
Udskriv labels via Excel eller via f.eks. CLIP PROJECT Marking og M-Print PRO
Eksport af PDF filer med aktive links i dokumentationen
PLC
     
PLC oversigtssymboler
Automatisk PLC I/O adressering
Automatisk opdaterede krydshenvisninger mellem PLC symboler
Import/Eksport PLC I/O filer til/fra diagrammer - f.eks. via Excel regneark
Åben for integration med PLC konfigureringsprogrammer - f.eks. til Siemens TIA konfigurator
Husinstallation
     
Import/Eksport af DWG/DXF filer (medlem af Open Design Alliance)
Tegning med højdekote vises i 2D eller isometrisk
Detailtegninger (understyklister / samlingstegninger)
Sider med tavlelayout og grundplaner
Tegning i lag
Målsætningsfunktioner
Bestyk en tavle, og få den tegnet automatisk
Tilbudsgivning via integration med CalWin (eksternt link)
Enstregsskemaer tegnes automatisk ud fra tavledesign
Komplet tavledokumentation med varmetabsberegning (Panelbuilder): Automatisk dokumentation af små gruppetavler. Opfylder kravene i EN61439-1 og 3 for varmetabsberegning
Revisionsstyring, passwords, tekstoversætter, OLE objekter og applikationer
     
Revisionsstyring og revisionsskyer
Passwordbeskyttelse af projekter
Oversættelse af tekster på projekt sider
Håndtering af OLE objekter og billeder
OLE automation: Lav dine egne scripts og applikationer til Automation (fuld dokumentation tilgængelig)
"Scripting engine" til udførelse af scripts
Specielt for netversioner
     
Fleksibel deling af net licensnøgler samt udlån af licenser
 
Administratorstyring