PCSCHEMATIC Cablemanager gør det let at holde styr på alle dele af kabelføringen ved anlægsprojekter, for alle involverede entreprenører og underentreprenører. Det gælder både ved den indledende projektering, i installationsfasen og ved det efterfølgende vedligehold.

Styr på data for kabler og føringsveje

Helt grundlæggende holder PCSCHEMATIC Cablemanager styr på data for samtlige kabler i projektet samt hvordan kablerne er ført.


For hver enkelt kabel kan du fx altid se kablets dimensioner, hvor kablet starter og slutter, hvilke føringsveje kablet er oplagt i, samt hvilke gennemføringer kablet er ført igennem.

Programmet kan importere beregninger fra PCSCHEMATIC Cabledim 2.0 samt importere data fra PCSCHEMATIC Automation 21.0.

Projektering: Foreslår hvor kablerne skal trækkes og beregner fyldningsgrad

Når føringsvejene er defineret ved projekteringen, kan programmet vise de korteste føringsveje for kablerne, og gøre det let at fastlægge dimensionerne på føringsvejene.

Programmet holder styr på samtlige føringsveje, og beregner automatisk deres fyldningsgrad ud fra den valgte oplægningsmetode.

Advarsler om overbelastning og beregning af kabellængder

Man får automatisk en advarsel når en føringsvej er overbelastet. Endvidere kan kabellængder beregnes automatisk ud fra føringsvejenes koordinater, hvilket gør det muligt at bestille præcis den mængde kabel, der er brug for.

3D overblik over føringsveje og fyldningsgrader

Programmet har en indbygget 3D visning af føringsvejene, som kan benyttes til at navigere i projektet, samt til at få overblik over føringsvejenes fyldningsgrader. Overblikket gør det også let at identificere eventuelle fejl og mangler samt overfyldte føringsveje.

Installationsfasen: Alle kan arbejde samtidigt med hver deres del af projektet

PCSCHEMATIC Cablemanager er en flerbrugerløsning, hvilket vil sige at alle involverede parter kan arbejde på projektet samtidigt. De forskellige underentreprenører kan altid se hver deres del af projektet, så de kun forholder sig til det, der er relevant for dem, og altid har styr på netop de kabler, som de har ansvar for.

Hvis der er behov for det, kan man også åbne for adgang til projektets data fra hele verden via en databaseløsning i skyen.

Overblik over status for kabler og udskrift af arbejdssedler

For at lette kommunikationen mellem de involverede parter, tildeles kabler altid en status – fx oprettet, routet, trukket, termineret eller godkendt. Det gør det let at bevare overblikket. – Både for dem der projekterer, for dem der trækker kablerne, og for dem der monterer dem. Programmet kan også udskrive arbejdssedler med beskrivelser af de påkrævede arbejdsopgaver.

Vedligeholdsfasen: Let at finde kabler og at se hvor nye kabler kan trækkes

Ved efterfølgende vedligeholdsopgaver er det let at finde de relevante kabler og identificere præcis hvilke føringsveje de løber igennem. Skal et kabel udskiftes med et større kabel, kan du få at vide om det må trækkes gennem de samme føringsveje, eller om du skal have anvist en anden vej for fx at undgå overbelastning.

Ved udstyr kan du let se hvor udstyret bliver forsynet fra, samt hvilke andre kabler som forsyningskablet ligger sammen med i føringsvejene.

Beregner spændingsfald & holder styr på korrektionsfaktoren

PCSCHEMATIC Cablemanager beregner endvidere spændingsfald på samtlige kabler – både ved drift og med udgangspunkt i udstyrets startstrøm.

For hvert enkelt kabel kan du se hvor mange andre kabler, det ligger sammen med, i hver eneste føringsvej det løber igennem. Herefter kan du indtaste korrektionsfaktoren for det pågældende kabel, og lade programmet bevare overblikket for dig.

Det gør det betydelig lettere at følge den nye elsikkerhedslov.