Powerdistribution - overblik over fordeling af el

PCSCHEMATIC Powerdistribution giver overblik over distribution af el - ved projektering, vedligehold og drift

PCSCHEMATIC Powerdistribution er et skræddersyet program til hurtigt at skabe overblik over stærkstrøms installationer. Da der typisk ikke bliver afsat tid til at vedligeholde overblikket over en virksomheds installationer, er programmet udviklet så ændringer kan ajourføres på maksimalt to minutter.
Samtidig kan det læres på et øjeblik, fordi det benytter sig af kendte principper fra Windows. Kan du flytte en mappe i Windows, kan du derfor gå i gang med at registrere virksomhedens stærkstrøms installationer stort set med det samme.

Til projektering, vedligehold og drift

„Programmet er designet så det let kan benyttes ved både projektering, vedligehold og drift,“ siger Bruno Rossen, hovedansvarlig for udviklingen af Powerdistribution.
„Under projektering bruges programmet til at skabe et hurtigt overblik over installationen. Samtidig benyttes programmets beregningsfunktioner og dets alarmfelter til at få et overblik over tavlernes dimensionering, samt til f.eks. at se hvor nettet kan klare belastningen fra forskellige maskiner.“

Hurtig adgang til komponent data

„Vedligeholdelsesafdelingen kan få hurtig adgang til data på de komponenter de skal vedligeholde,“ fortsætter Bruno Rossen, „da det er muligt at vedhæfte alle former for dokumenter til komponenterne i registreringen. Endvidere kan der oprettes en drifts-log for hver enkelt komponent i registreringen. Når en motor skal udskiftes eller efterses, er det f.eks. vigtigt at vide om den er fuldt belastet, eller om den kører ti minutter en gang i timen.
Da vedligeholdsafdelingen via programmet automatisk får adgang til den samme registrering som driftsafdelingen, er de samtidig sikre på at de har de senest opdaterede dokumenter til rådighed, når de skal foretage vedligehold.“

Se nettet i større perspektiv

„Driftsafdelingen kan drage fordel af at det er let at se nettet i et større perspektiv, og de kan foretage hurtige søgninger på enkelte komponenter, eller på bestemte forbindelsesmønstre i nettet.
Driftsafdelingen kan yderligere have glæde af at programmet kan læse måledata fra følere mm., udføre beregninger på disse, og give alarmmeddelelser hvis fastsatte grænseværdier overskrides. På denne måde kan programmet nu benyttes til løbende at overvåge belastningen i nettet.
Endvidere kan programmet på fastsatte tidspunkter, eller med angivne tidsintervaller, give besked om at f.eks. en bestemt maskine skal efterses.
Når ændringer i stærkstrøms installationen er blevet udført, behøver driftsafdelingen efterfølgende kun to minutter til at ajourføre registreringen af stærkstrøms installationen.“

Gør ikke arbejdet mere kompliceret end det er

„Et grundlæggende princip i Powerdistribution,“ understreger Bruno Rossen, „er hele tiden at kunne møde brugeren på et så enkelt niveau som muligt, for ikke at gøre tingene mere komplicerede end de er.
Har du kun brug for at skabe overblik over sammenhængen i installationen, kan du derfor nøjes med at foretage en hurtig registrering, uden at skulle angive komponentoplysninger. Disse oplysninger kan så indføres senere efterhånden som der bliver behov for dette, f.eks. via databaseopslag.“

Genbrug eksisterende data

Da programmet kan bruges til at samle samtlige oplysninger om komponenterne i fordelingsnettet, er det også muligt at importere data til flere registrerede komponenter samtidig.
Har du f.eks. et Excel dokument med oplysninger om samtlige motorers effektforbrug, omdrejninger osv, kan disse oplysninger indlæses direkte i programmet. På denne måde slipper du for at indtaste oplysninger, som du allerede har et andet sted.

Hent data fra database

Du kan også hente komponentdata fra alle PCSCHEMATIC databaserne, fra din egen eksisterende database - fra praktisk talt alle mulige database formater -, eller du kan oprette en ny database med komponentoplysninger helt fra bunden af.
Herved behøver du højst at indtaste komponentdata for hver enkelt komponent én gang, hvorefter disse oplysninger automatisk kan knyttes til komponenterne i registreringen.

El-mesteren bestemmer

„Endvidere kan el-mesteren bestemme hvem der har hvilke rettigheder til at foretage ændringer i registreringen,“ fortsætter Bruno Rossen. „F.eks. kan det være at vedligeholdelsesafdelingen kun får lov til at ændre i komponenternes drifts-log, mens driftsafdelingen også får tilladelse til at foretage ændringer i registreringen af installationen.
Andre får måske kun lov til at kigge i selve registreringen. Ved at benytte disse forskellige sikkerhedsniveauer sikres man mod uautoriserede ændringer i registreringen. Hver komponent har endvidere tilknyttet en log, så man kan se hvem der har oprettet den, og hvem der sidst har foretaget ændringer på den.“

Overblik over vedhæftede dokumenter

„Med programmet bliver det muligt for el-mesteren at skabe sig et overblik over alt hvad der har med installationen at gøre. Dette skyldes at man yderligere kan vedhæfte dokumenter fra andre programmer til de enkelte komponenter i registreringen.
Det kunne f.eks. være tekniske specifikationer for en motor, der findes som et Word-dokument eller en pdf fil. Eller måske et AutoCAD dokument, en tavle dokumenteret i UNIDOC, et kabel-beregnings dokument fra NKTdoc, eller et el-dokumentations projekt fra PCSCHEMATIC Automation.“

Rapporter til Excel og PCSCHEMATIC Automation

Du kan endvidere udskrive forskellige rapporter over installationen eller dele af installationen. Disse rapporter kan f.eks. oprettes som Microsoft Excel dokumenter - hvor de kan indsættes direkte i Excel skabeloner - eller overføres til eldokumentations programmet PCSCHEMATIC Automation.