Vedligeholdsaftale

Når du vælger et PCSCHEMATIC program, har du mulighed for at tegne en vedligeholdsaftale, som omfatter:

Telefon, e-mail og support ved fjernbetjening

Telefon- og e-mail support omfatter besvarelse af spørgsmål og løsning af problemer vedrørende PCSCHEMATIC programmer. Telefon-support kan frit benyttes mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 samt fredag kl. 8.30-15.30. Undtaget er dagene mellem jul og nytår, industrisommerferien, samt de 3 dage før påske. Er telefon-supporten optaget, bliver du kontaktet hurtigst muligt. Enhver henvendelse bliver besvaret inden for 8 arbejdstimer (gælder også e-mail).

Når du får support hos os, kan du give vores support-folk mulighed for at se hvad der sker på din skærm - så kan du være sikker på at I begge ved præcis hvad I snakker om. Når du giver tilladelse til det, kan vi fjernbetjene din PC, så vi kan vise dig præcis hvad du skal gøre i den givne situation.

Programopgradering

PCSCHEMATIC A/S udsender en officiel opgradering hvert år. Opgraderingen fremsendes via email. Opgraderinger vil have baggrund i forslag og kritik fra PCSCHEMATIC brugere.

Programopdatering

PCSCHEMATIC A/S vil løbende korrigere uheldige egenskaber i den sidst frigivne version. Opdateringer af sidste officielle version kan frit downloades. Ved henvendelse til PCSCHEMATIC A/S, kan en opdatering fremsendes med post. Fremsendelse med post kræver dog en vedligeholdelsesaftale.

Oprettelse af komponenter til Panelbuilderen i Automation

Med en vedligeholdsaftale for PCSCHEMATIC Automation kan du gratis få oprettet komponenter til Panelbuilderen i Automationsprogrammet. Komponenter til den "almindelige" database i Automationsprogrammet kan hentes her, men oprettes ikke på bestilling. Disse databaser oprettes og opdateres af komponentleverandørerne.

PCSCHEMATIC brugergruppe (Automation)

Vedligeholdsaftaler for PCSCHEAMTIC Automation giver automatisk medlemskab af en PCSCHEMATIC brugergruppe, med ret til deltagelse af én person pr. vedligeholdelsesaftale på et af brugermøderne, af én dags varighed. Brugermøderne tilstræbes afholdt kort før frigivelse af den årlige officielle programversion. På brugermøderne gennemgås den nye programversion, og brugerne kan fremkomme med kritik og nye forslag. Forslag er også velkomne på andre tidspunkter, men skal fremsendes skriftligt.