Standardbog - 3. udgave (Nu 4. udgave!)

Opslagsbogen "Eldokumentation efter standarder" er udkommet i 3. udgave, som er opdateret i henhold til de nyeste standarder. (OBS: Nu 4. udgave!)

I de seneste 2-3 år har standardiseringsudvalgene i Europa revideret de vigtigste standarder, som er harmoniseret under det nye maskindirektiv 2006/42/EF, der har været gyldigt fra 29. december 2009. 3. udgave af "Eldokumentation efter standarder" er ajourført i henhold til disse standarder. Denne nye udgave fra 2010 er den største revision siden 2002, hvor første udgave udkom. (4. udgave er fra juli 2015).

Nye emner i bogen

Blandt de nye emner i bogen kan nævnes standarden IEC/EN 62491 om navngivning af leder efter den terminal lederen er tilsluttet, samt byggebranchens nye klassifikationssystem. Ud over det, er der medtaget nye og rettede paragraffer i flere standarder, hvor især IEC/EN 61082-1 om udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug har stor betydning.
- Se en oversigt over de behandlede elstandarder her.

Ønsker fra brugere

Ud over nyhederne i de forskellige standarder, har vi hos PC|SCHEMATIC også integreret input og ønsker fra de mange brugere af vores tegneprogram.

Bestil 4. udgave

"Eldokumentation efter standarder" er udgivet af PC|SCHEMATIC A/S.
Bestil 4. udgave nu!