Spar tid ved montagen

Med den nye Monteringsassistent kan du spare endnu mere tid når du bruger PCSCHEMATIC Automation ved montering af alle typer tavler og styringer.

Bliv guidet gennem monteringen

I PCSCHEMATIC Automation kan Monteringsassistenten guide dig gennem monteringen, så det automatisk fremhæves, hvad du nu skal montere. Du bestemmer selv hvilke retningslinjer det foregår efter, og du har hele tiden elektronisk overblik over hvor langt du er kommet.

Skulle der komme ændringer i opgaven, kan de let tilføjes, så overblikket altid bevares.


Monteringsassistenten er indbygget både i PSCHEMATIC Automation og i PCSCHEMATIC Automation Service, som du kan læse mere om nedenfor.

Kort om Monteringsassistenten

Helt kortfattet kan man sige at Monteringsassistenten:

 • Præsenterer alle forbindelser i de elektriske diagrammer i monteringsrækkefølge
  - fx efter side, referencebetegnelse, potentiale, komponent, ledningsfarve eller ledningsnummer
 • Gør det let at bevare overblikket over monteringsprocessen: Overblik over og kontrol af monterede ledninger og komponenter
 • Gør det let at filtrere for fx bestemte typer af kabler, hydraulikslanger eller komponenter
 • Giver kvalitetskontrol: Hver eneste handling logges med brugernavn og tidsstempel
 • Gør det let at videregive ændringer i projektet til dem der skal montere
 • Gør det let at dele information om monteringsstatus

Nyheder i Monteringsassistenten pr. 28/4 - 2017

I den seneste udgave af Automation v19.0.1 er det i Monteringsassistenten blevet muligt at filtrere på varenummer, type og funktion - for fx komponenter, kabler og ledende streger:


Om PCSCHEMATIC AUTOMATION SERVICE

Programmet PCSCHEMATIC Automation Service er beregnet til de daglige arbejdsopgaver ved vedligehold og reparation samt på montage- og produktionsværksteder.

I PCSCHEMATIC Automation Service har du adgang til alle de funktioner i PCSCHEMATIC Automation, der er relevante ved vedligehold, reparation og montage. Du kan bare ikke oprette projekter eller foretage ændringer i projekter.

PCSCHEMATIC Automation Service - til vedligehold, reparation og montage

I PCSCHEMATIC Automation Service kan du gøre følgende:

 • Se alle sider i projektet og zoome ind på områder
 • Se Sidedata og Projektdata
 • Søge på projekttekster og finde objekter via Objektlisteren
 • Vælge hvilke lag der skal være synlige
 • Udskrive på papir
 • Eksportere produktionslister til andre programmer/filformater
 • Eksportere til PDF (med aktive links)
 • Navigere i projekter med Netnavigatoren Navigere i projekter ud fra symbolerne, f.eks. ved at hoppe til andre symboler for samme komponent
 • Følge potentialer eller forbindelser over flere sider
 • Hente oplysninger fra den tilknyttede database, herunder evt. tilknyttede datablade
 • Oprette personlige genveje til ofte anvendte funktioner
 • Blive guidet gennem monteringen, så det automatisk fremhæves hvad du nu skal montere

Du kan altså gøre alt i forbindelse med vedligehold, reparation og montage i Automation Service - men du har ikke mulighed for at ændre eller at gemme projekter.

Sådan sparer du tid ved montagen

Når du bruger den indbyggede Monteringsassistent i PCSCHEMATIC Automation Service, bliver du guidet gennem monteringen, så det automatisk fremhæves, hvad du nu skal montere. Du bestemmer selv hvilke retningslinjer det foregår efter, og har hele tiden elektronisk overblik over hvor langt du er kommet.

På den måde kan du spare rigtig meget tid ved montering af alle typer tavler og styringer. Skulle der komme ændringer i opgaven, kan de let tilføjes, så overblikket altid bevares.

Automation Service set i forhold til Automation 40 og Automation 200

For at forstå præcis hvornår Automation Service er den rigtige løsning for dig og dine kolleger, kan det være nødvendigt også at se på det i forhold til begrænsningerne i Automation 40 og Automation 200.

Så længe begrænsningerne ikke er overskredet, er alle funktioner fra Automation tilgængelige i Automation 40 og Automation 200. Følgende funktioner virker imidlertid kun så længe det aktive projekt holder sig inden for begrænsningerne på antallet af anvendte symboler/tilslutningspunkter samt på antal sider:

 • Eksport af produktionslister til andre programmer/filformate
 • Udskrift på papir
 • Eksport til PDF
 • Brug af Netnavigatoren
 • Brug af Monteringsassistenten


Alle disse funktioner er altid tilgængelige i Automation Service - uanset projektstørrelse.

Den rigtige løsning til vedligehold, reparation og montering

PCSCHEMATIC Automation Service er typisk den rigtige løsning til vedligehold og reparation samt på montage- og produktionsværksteder, og anvendes ofte i kombination med den fulde udgave af PCSCHMEATIC Automation.

Er du i tvivl om hvorvidt jeres behov i vedligeholdsafdelingen eller på montage- og produktionsværkstedet kan dækkes af PCSCHEMATIC Automation Service, så kontakt os venligst, så vi kan afklare det i fællesskab.